Selecteer een pagina

Tegemoetkoming in kosten voor behalen van T-rijbewijs

door | 31 juli 2017

Voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen is sinds 1 juli 2015 een T-rijbewijs wettelijk verplicht

Werknemers in de sectoren dierhouderij, paddenstoelen en open teelten (bloembollenteelt, boomkwekerij, land- en tuinbouw) kunnen sinds vorig jaar september een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs. Deze vergoeding is een onderdeel van de cursusgroepenregeling. De regeling is niet van toepassing voor bijvoorbeeld zzp’ers, uitzendkrachten en payrollers.

Leerlingen die een agrarische BOL-opleiding volgen met een stage in de genoemde sectoren kunnen met ingang van dit jaar ook gebruikmaken van een aparte subsidieregeling, net als leerlingen uit het praktijkonderwijs. De stagebieder moet wel aangesloten zijn bij het fonds Colland Arbeidsmarkt en de premie aan het fonds afdragen.

De genoemde sectoren hanteren verschillende vergoedingspercentages en maximale bedragen voor de opleiding. Voor BOL-leerlingen en leerlingen uit het praktijkonderwijs geldt dat alleen de kosten die met ingang van 1 januari 2017 zijn gemaakt en die betrekking hebben op theorielessen, praktijklessen en leermiddelen, de eigenverklaring en examengeld worden vergoed. Deze subsidieregeling loopt door tot en met 31 december 2017.

Voor beide groepen geldt dat de subsidie kan worden aangevraagd in CAS, het digitale administratiesysteem van het fonds Colland Arbeidsmarkt, www.collandarbeidsmarkt.nl.

Ledenvoordeel op T-rijbewijs

LTO-leden kunnen via LTO Ledenvoordeel met korting een opleiding volgen bij aangesloten trekker rijscholen van transportopleider.nl. Kijk voor het aanbod op www.ltoledenvoordeel.nl/t-rijbewijsTransport en materieel