Selecteer een pagina

Subsidies SDE++ en ISDE in 2021

door | 24 maart 2021

De openstellingronde van de SDE++ vindt plaats van 21 september t/m 14 oktober 2021. Er is dit jaar een budget van 5 miljard euro door het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) beschikbaar gesteld voor de productie van hernieuwbare energie en andere CO2-reducerende technieken.

De SDE++ subsidie is door het ministerie van Economische zaken en klimaat in het leven geroepen om bij te dragen aan het verminderen van CO2-emissies. Er kan subsidie worden aangevraagd voor verschillende technieken waarmee duurzame energie wordt geproduceerd, maar ook voor een aantal technieken waarmee CO2-uitstoot wordt vermeden. De SDE++ regeling is het belangrijkste instrument van de overheid om de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar te maken.

In 2021 wordt de regeling maar één keer opengesteld. Gaat u een installatie bouwen waardoor minder CO2 vrijkomt dan bij de standaard toegepaste systemen voor elektriciteit-, warmte- en gasproductie? Of wilt u een installatie realiseren om CO2 af te vangen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, de SDE++. Ook vragen veel grootzakelijke energieverbruikers de subsidie aan, om een deel van de aanleg van zonnepanelen of zonnecollectoren te financieren.

Welke technieken zullen worden toegevoegd?
Naast de huidige technieken die voor SDE-subsidie in aanmerking komen, zullen er dit jaar een aantal nieuwe CO2-reducerende technieken aan de regeling worden toegevoegd. De minister heeft aangegeven in 2021 de volgende technieken toe te willen voegen aan de regeling:

  • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer (zoals bijvoorbeeld Bio-LNG uit monomestvergisting of allesvergisting) of de verlengde levensduur van bestaande installaties voor biomassa vergisting.
  • Aquathermie (Bijvoorbeeld thermische energie uit oppervlaktewater, voor directe toepassing zoals in de glastuinbouw)
  • CO₂-afvang en -opslag (voor gasvormig en vloeibaar transport)

CO₂-afvang en gebruik in glastuinbouw
Het gebruik van CO₂ in de glastuinbouw voor extra plantbemesting is een reeds toegepaste techniek. Die CO₂ kan door de tuinders zelf geproduceerd worden met (gas)gestookte installaties (ketel of warmtekrachtkoppeling), of ingekocht worden bij derden. De ingekochte CO₂ is dan afkomstig van een industriële installatie waar CO₂-afvang plaatsvindt. De ingekochte CO₂ zorgt ervoor dat de tuinder niet zelf de CO₂ hoeft te produceren, waardoor CO₂ wordt gereduceerd. De minister is voornemens om deze techniek in 2021 open te stellen, mits de meetketen en benodigde regelgeving tijdig kunnen worden uitgewerkt.

Hoe vraag ik subsidie aan?
Bekijk dit filmpje van de RVO over het aanvragen van de SDE++ van vorig jaar:

Kleinzakelijke aansluiting? Kies dan ISDE
Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u dit jaar voor het eerst een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie, zoals zonnepanelen en kleinschalige windturbines. De ISDE is een investeringssubsidie met een eenmalige uitkering. Per installatiesoort is door de RVO een lijst opgesteld, waarin u de hoogte van het subsidiebedrag per apparaat kunt terugvinden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het merk, type en vermogen van de installatie. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient u onder andere een KVK-nummer te hebben en moet u eigenaar zijn van de investering. De subsidie voor zonnepanelen geldt alleen voor kleinzakelijke aansluitingen (3 x 80 Ampère) met een minimaal eigen verbruik van 50.000 kWh. Daarnaast gelden er nogal wat regels rondom het moment van de aanschaf en in gebruik name van het apparaat. De subsidie voor zonnepanelen kunt u aanvragen vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Voor 2021 is 40 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines.

Hulp bij het aanvragen van subsidie
Wij werken al jarenlang samen met energieadviseur Nick Waltmans van Full Power Support. Een rendementsberekening kost voor LTO-leden € 225,-. Wilt u de hele subsidieaanvraag ook uitbesteden dan kan dat ook. Het verzorgen van de subsidieaanvraag gebeurt op basis van no cure, no pay. U betaalt dus alleen voor het werk als u de subsidie ook daadwerkelijk ontvangt.

Ik wil meer weten

Energie