Selecteer een pagina

Subsidie asbestsanering verruimd

door | 8 juli 2014

In alle provincies is sinds 1 juli de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ verruimd. Naast agrariërs kunnen ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok een aanvraag indienen voor deze regeling. Bovendien is het subsidiebedrag verhoogd, zijn de voorwaarden van de stimuleringsmaatregel versoepeld en is de aanvraagperiode verlengd.

Rede voor ons om de LTO’s Dak Actie onder de aandacht te brengen. Bent u geïnteresseerd in de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ en gaat u het traject zelf regelen? Denk dan eens aan de kortingsregelingen die LTO Ledenvoordeel voor u bedongen heeft.

Asbestinventarisatie

[image source_type=”attachment_id” source_value=”2597″ align=”right”]Asbest in kaart brengen begint met een asbestinventarisatie. Ter ondersteuning van leden met saneringsplannen heeft LTO Energie voordelige prijsafspraken gemaakt met twee gecertificeerde partijen namelijk Gebouwen Inspectie en RPS. U kunt een rapport (asbestinventarisatie Type A) op laten maken vanaf € 300,-. Om mee te doen aan de subsidieregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is een inventarisatie verplicht.   Klik hier. voor meer informatie of om de inventarisatie aan te vragen.

Geld terug bij aankoop van een nieuw dak

Als LTO-lid krijgt u geld terug bij de aankoop van Ecolor golfplaten van Eternit, een selectie van sandwichpanelen van Kingspan Geïsoleerde Panelen en op divers agrarisch isolatiemateriaal van Kingspan Insulation. De hoogte van de vergoeding is €0,35 per onderdeel per m2. Deze korting staat los van de prijsafspraken die u met de door uzelf gekozen aannemer of leverancier maakt. Als u mee wilt doen, dient u uw renovatieproject van te voren te melden op deze website. Voor meer informatie en de voorwaarden,  klik hier.

Vraagbundeling Zonnepanelen

[image source_type=”attachment_id” source_value=”2594″ align=”right”]Johan Schuitemaker van LTO Energie: ‘’De nieuwe voordelen van LTO Energie zijn een interessante aanvulling op onze succesvolle inkoopactie Vraagbundeling Zonnepanelen. Veel deelnemers van deze actie hebben te maken met asbestdaken en dienen deze eerst te vervangen. De aanvullende korting van LTO Energie op dakmaterialen en de prijsafspraak voor asbestinventarisatie zijn dan mooi meegenomen.’’

Vraagbundeling zonnepanelen is een project in samenwerking met diverse LTO geledingen. Na twee succesvolle rondes, is nu de derde ronde in volle gang. Het doel van ‘Vraagbundeling Zonnepanelen’ is de beste aanbieding (op dit moment) uit de markt selecteren voor LTO-leden. Dit gebeurt door middel van een zorgvuldig aanbestedingstraject. Behalve aantrekkelijke inkoopvoorwaarden kunt u ook rekenen op een goed advies rondom het financiële rendement voor uw situatie en bouwkundig advies via Rombou. Voor meer informatie, klik hier .

Ter informatie over de stimuleringsmaatregel

Met de uitbreiding van de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Provincies de regeling aantrekkelijker maken om het beoogde resultaat van 4 miljoen m²asbestsanering te behalen. Staatssecretaris Mansveld en IPO-voorzitter Remkes bekrachtigden dit voornemen eind juni met de ondertekening van het convenant voor de stimuleringsmaatregel. De wijzigingen gaan in alle twaalf provincies per 1 juli 2014 in.

Wat gaat er veranderen?

Na de uitbreiding bevat de regeling vanaf 1 juli de volgende wijzigingen:

  • Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbestdak;
  • Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak;
  • Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen;
  • Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro;
  • De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Subsidieaanvragen kan tot 1 september 2015.

Wie kan gebruik maken van de regeling?

Naast actieve agrarische ondernemingen komen ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in aanmerking voor de stimuleringsmaatregel. Van het totale subsidiebudget gaat maximaal 30 procent naar de niet-actieve agrarische ondernemingen en de eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De stimuleringsmaatregel blijft in hoofdzaak gericht op actieve agrarische bedrijven. Wel krijgt een grotere groep bewoners van het buitengebied hiermee de mogelijkheid om met subsidie asbest te saneren voordat het wettelijke verbod op asbest in 2024 ingaat.     

Asbestsanering