Selecteer een pagina

Slim beregenen levert geld op

door | 16 juli 2015

Niemand wil te vroeg beregenen, te veel beregenen of te laat beregenen. Wie te vroeg beregent maakt extra kosten, namelijk: brandstof, arbeid en water. Wie te veel beregent heeft mineralenverlies en wie te laat beregent loopt het risico van verdroging en dus opbrengstverlies. Hoe fijn zou het daarom zijn om te beregenen alleen waar en wanneer dat nodig is voor een optimale opbrengst? Het zogenaamde Beregeningssignaal helpt de akkerbouwer en melkveehouder hiermee. Dit signaal is een slim online programma dat per perceel berekent wanneer de agrariër het beste kan beregenen en hoeveel.

Hoe werkt het?

De agrariër vult eenmalig online zijn/haar bedrijfsgegevens in. Het gaat hierbij om het aantal percelen, de perceelomvang en het gewas. Beregeningssignaal houdt vervolgens per perceel de vochtbalans in de gaten. Het  beregeningsadvies is gebaseerd op geo-data, bodemvocht, bodemtype, gecombineerd met buienradar en weersvoorspelling. Als beregening wenselijk is, ontvangt de gebruiker een waarschuwing per e-mail.

Economische module

Online kan de gebruiker zelf het advies per perceel op elk gewenst moment nader bekijken. Dit kan op de computer maar ook via de app. Tevens bevat het programma een economische module. Deze module zet de kosten van het beregenen tegen de opbrengsten af en kijkt zo of er eventueel met alternatieven gewerkt moet worden, zoals de aankoop van ruwvoer (rekening houdend met uw actuele voorraad). Om het Beregeningssignaal up-to-date te houden, hoeft de gebruiker na het beregenen alleen gegevens in te voeren over beregeningsgiften en grondwaterstanden.

Praktijkervaringen

Het Beregeningssignaal wordt al gebruikt door meer dan 300 tevreden melkveehouders en akkerbouwers. Praktijkervaringen wijzen uit dat het gebruik van het Beregeningssignaal een grote toegevoegde waarde is binnen de bedrijfsvoering, en een besparing oplevert op het gebied van arbeid, water en energie. Akkerbouwer Harry Geling vertelt: “Het Beregeningssignaal is een goed hulpmiddel voor het bepalen van het juiste moment van beregening en de noodzakelijke watergift. Zo weet je zeker dat je zowel water als arbeid, maar ook energie en apparatuur zo efficiënt mogelijk inzet. Het helpt je dus om water èn kosten te besparen”.

Ook Veehouder Johan Vernooij heeft ervaring met het Beregeningssignaal: “Het voorkomt uitdroging van ons grasland. Bijkomend voordeel is dat we onze omgeving kunnen laten zien dat we alles in het werk stellen om zo zuinig mogelijk te beregenen en dat we ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk overlast hebben van ons beregeningssysteem,” aldus de veehouder.

€50,- ledenvoordeel

LTO-leden profiteren van €50,- ledenvoordeel op het online Beregeningssignaal. Vanaf €150,- (incl. ledenvoordeel) is het online programma beschikbaar. Die kosten zijn snel terugverdient door de efficiëntieverbetering. Het online programma is door ZLTO ontwikkeld in samenwerking met Livestock Research Wageningen UR, Prezent Internet, DLV-Plant, Royal HaskoningDHV en Suikerunie. Alle agrariërs in Nederland kunnen gebruikmaken van het Beregeningssignaal. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws