Selecteer een pagina

Reportage: mestsilokeuring

door | 23 juli 2014

Is uw mestopslag 20 jaar of ouder? En uw dak ouder dan 10 jaar? Dan kunnen uw gemeente en uw verzekeringsmaatschappij eisen dat uw mestsilo gekeurd wordt. Het keuren van mestsilo’s en daken is een vak apart dat dient te gebeuren door een KIWA-gecertificeerd bedrijf. Appel Bouw uit Spanbroek is een van de weinige bedrijven die hier bevoegd toe is. LTO Ledenvoordeel liep een dag mee met eigenaar en keurmeester Antoon Appel om in beeld te brengen hoe een mestsilokeuring in zijn werk gaat.

Stalen silo

Maatschap Lensink uit Aalten heeft een mestsilo die gekeurt dient te worden. Vader en zoon Lensink lieten in 1988 voor hun melkveebedrijf een stalen Harvestore plaatsen. Deze silo werd omstreeks 1994 voorzien van een spankap-afdekking na een wijziging van de regelgeving. Dat deze silo gekeurd diende te worden kwam naar voren tijdens overleg met de gemeente over de milieuvergunning. “De gemeente vroeg naar een KIWA-gecertificeerde keuring”, aldus dhr. Lensink,“het bedrijf die de mestsilo twee jaar geleden heeft gerepareerd kon dat niet gelijktijdig doen, daarom laten wij het door Appel Bouw uitvoeren.” Appel behoort tot een van de weinige personen die een KIWA-keuring mag uitvoeren. Hiervoor heeft hij een speciale opleiding gevolgd en is hij gecertificeerd door KIWA. Appel Bouw was het eerste bedrijf, die door hun strenge selectie kwam. Inmiddels voert Appel al 15 jaar keuringen uit.

Roestvorming, een veel voorkomend probleem

[image source_type=”attachment_id” source_value=”2858″ align=”right”] Het eerste dat Appel opvalt aan de silo zijn enkele ratels van de spanbanden van het spandak die ernstige roestvorming vertonen. Appel legt uit: “Door de roestvorming kan het gebeuren dat de spanratels kapot gaan. Als dit bij meerdere spanbanden tegelijk zou gebeuren, is er risico voor instorting van het mestsilodak en schade aan de mestsilo daaronder.” Met de sneeuwrijke winter van afgelopen jaren zijn er meerdere silodaken die het hierdoor begeven hebben.” Het vervangen van een aantal spanratels is noodzakelijk voor een goedkeuring. De eigenaar mag deze na de keuring zelf vervangen, maar Appel Bouw heeft ook over een ruime voorraad verschillende type spanratels in zijn bus en kan ze indien gewenst gelijktijdig vervangen.

 

Inwendige inspectie

De geëmailleerde silowand vertoont aan de buitenkant geen roestvorming. Maar de ervaring leert dat afgesloten stalen mestsilo’s vaak wel roestvorming aan de binnenkant vertonen doordat de ventilatie beperkt is. Voor een inwendige inspectie worden uiteraard de nodige beschermingsmaatregelen genomen. Voorzien van een overall, laarzen, veiligheidsharnas en een volgelaadsmasker met zuurstofvoorziening wordt de mestsilo betreden in het bijzijn van een 2e persoon. “In een silo heb je te maken met diverse soorten gevaarlijke gassen. Het meest verraderlijke is blauwzuurgas (waterstofcyanide). Je ruikt het niet en het is zeer giftig”, aldus Appel, terwijl hij meetapparatuur voor blauwzuurgas, methaangas, koolstofdioxide, koolmonoxide en zuurstof aan zijn veiligheidsharnas bevestigt. Appel betreedt de donkere silo middels een mangat aan de bovenzijde en voert vervolgens de inwendige inspectie uit. Hierbij zit hij gezekerd aan een koord, voor eventuele calamiteiten. Tijdens de inspectie constateert hij enige roestvorming aan de hoeklijnen van de binnenzijde, dit blijft echter ruim binnen de maximale waarden en vormt daarom geen probleem voor goedkeuring.

 

Hygiëne

[image source_type=”attachment_id” source_value=”2856″ align=”right”] Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden wordt al het materiaal, zoals de gebruikte ladders en de laarzen met behulp van een hogedrukreiniger met ontsmettingsvloeistof afgespoten. “Ik wil niet de ziektes van het ene bedrijf naar het andere bedrijf overbrengen”, aldus Appel.

 

Veiligheidseisen van installatie

Behalve de conditie van de installatie let Appel ook op de veiligheidsvoorschriften. Bij de installatie in Aalten betekend dit dat er aanrijdbeveiliging dient te worden aangebracht rondom de afsluiter en een vangnet boven het mangat bij het bordes. Ook brengt hij een hangslot aan op één van de onder druk staande afsluiters:  “Kinderen vinden het vaak interessant om met de afsluiters te spelen, met alle gevolgen van dien. Dit kun je eenvoudig met een hangslot voorkomen”.

 

Referentieperiode

Na de situatie in kaart te hebben gebracht maakt Appel de stand op. Hierbij geeft hij een advies voor de maximale referentieperiode van tien jaar, welke overgenomen zal worden door de gemeente en de verzekering. De heren Lensink dienen nadat zij de spanratels hebben vervangen en de aanrijdbeveiliging hebben aangebracht de gemeente en de verzekeraar een exemplaar van het keuringsrapport op te sturen. Appel Bouw stuurt op dezelfde dag een rapport naar Kiwa. Net als bij een A.P.K.-keuring controleert deze instantie ook steekproefsgewijs de gekeurende silo’s.

 

Roestvorming van silo’s

[image source_type=”attachment_id” source_value=”2853″ align=”right”] De stalen silo van Dhr. Mulderije uit Barchem is van voor 1987. Deze silo heeft een coatinglaag die op enkele punten is gebarsten als gevolg van roestvorming.

Om inzicht te krijgen wat de conditie van de coating op andere plaatsen van de silo is wordt deze met behulp van een coatinglaagdiktemeter nagemeten. Deze waarden blijven bij deze silo binnen de normen. Roestvorming die nog niet zichtbaar is bepaald Appel met behulp van een materiaaldiktemeter. Indien er sprake is van een toename van de materiaaldikte zit er roest onder de coating, waardoor deze kan barsten. Ook deze gemeten waarden blijven binnen de normen.  De eigenaar krijgt het advies om de enkele plekken waar roestvorming is ontstaan te behandelen met een speciale verfcoating. “Hiermee voorkom je uitbreiding van roest, het werkt dus ook preventief”, aldus Appel. Na deze relatief eenvoudige behandeling kan de silo weer tien jaar mee. Goed nieuws dus voor de eigenaar.

 

Betonnen silo

[image source_type=”attachment_id” source_value=”2854″ align=”right”] In tegenstelling tot stalen silo’s vertonen betonnen silowanden bijna nooit beschadigingen weet Appel uit de praktijk. Bij de keuring wordt er met name gelet op de spanband die het geheel bij elkaar dient te houden. In tegenstelling tot stalen silo’s is het voldoende om een betonnen silo alleen uitwendig te inspecteren. De keuringskosten zijn hierdoor lager, de referentieperiode is echter maar 5 jaar.

Ledenvoordeel

Leden van LTO ontvangen 10% korting op een mestsilokeuring bij Appel Bouw. LTO Ledenvoordeel biedt de mogelijkheid om een offerte aan te vragen. Behalve dat u een keuring laat verrichten die de vereiste KIWA-certificering biedt, bent u als LTO-lid ook gegarandeerd van een voordeelsregeling.

Bekijk mestsilokeuring met 10% ledenvoordeel

 

Preventie