Selecteer een pagina

Per kwartaal energie aankopen loont

door | 5 oktober 2018

Nieuwe opzet maakt collectieve inkoop energie nog voordeliger

Met een nieuwe aanpak doen én nieuwe klanten én bestaande klanten met een aflopend contract gelijktijdig mee met een ronde voor vraagbundeling van energie. Daardoor is via LTO Ledenvoordeel een nóg scherper aanbod haalbaar.

Bekijk het ledenvoordeelaanbod op stroom en aardgas

LTO Ledenvoordeel gaat elk kwartaal zo’n inkoopronde organiseren met Greenchoice, vertelt Johan Schuitemaker. Het afgelopen kwartaal was een pilot met de eerste ronde. Iedereen die kon overstappen tussen 1 september en 30 november kon zich vrijblijvend inschrijven voor de vraagbundeling.

De aanpak had succes. Meer dan driehonderd leden tekenden in en ontvingen inmiddels een scherp aanbod voor stroom en aardgas. Tot voorheen was de vraagbundeling steeds op basis van de voordeligste weekprijzen. Het ging dan iedere week om relatief kleine aantallen geïnteresseerden. LTO Ledenvoordeel onderzocht samen met Greenchoice of een nog scherper aanbod gedaan kon worden en kwam om drie redenen uit bij een kwartaalbundeling.

Ten eerste is het volume bij een kwartaalbundeling veel groter dan bij een bundeling per week. Ten tweede kan Greenchoice scherper calculeren omdat de voorspelbaarheid veel groter is. Want van de bestaande klanten met een aflopend contract kiest verreweg het grootste deel voor voortzetting op basis van het nieuwe tarief. Bovendien kost het Greenchoice veel minder werk bij een vraagbundeling per kwartaal in plaats van per week. Dat scheelt kosten.

Ineens meer dan 2.500 Schuitemaker: ‘Door de combinatie van nieuwe klanten met bestaande klanten zijn er per kwartaal niet bijvoorbeeld 250 potentiële deelnemers voor het collectief, maar ineens meer dan 2.500. Zij vertegenwoordigen met elkaar een flink volume. Bovendien zet gemiddeld 80 procent van de bestaande klanten het contract door voor de nieuwe prijs. Dat gegeven geeft Greenchoice de mogelijkheid een scherpere prijs neer te zetten.’

De eerste inkoopronde is heel goed gelukt, stelt Schuitemaker vast, zowel voor nieuwe als voor de bestaande klanten. LTO Ledenvoordeel kiest enkel voor energie die afkomstig is van agrarische bronnen. De nieuwe collectieve stroominkoop kreeg daarom de naam ‘Energie van Boeren’.

Schrijf in op de nieuwe inkoopronde

Iedereen die tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019 kan overstappen van energieleverancier, kan zich vrijblijvend aanmelden voor de nieuwe inkoopronde. Dat kan tot en met 7 november via ltoledenvoordeel.nl/inkoopronde. Op 13 november krijgt iedereen een aanbod thuis met een bedenktijd van twee weken.