Slim rijden en machines goed afstellen zorgt voor een extra besparen van brandstof aldus het netwerk: ´Het nieuwe rijden in de veehouderij´. Door het voorgeschreven aftakastoerental en/of ‘eco stand’ niet te overschrijven, kan er 10% tot 20% brandstof worden bespaard.

Lees verder

Is uw mestopslag 20 jaar of ouder? En uw dak ouder dan 10 jaar? Dan kunnen uw gemeente en uw verzekeringsmaatschappij eisen dat uw mestsilo gekeurd wordt. Het keuren van mestsilo’s en daken is een vak apart dat dient te

Lees verder

U kunt vanaf 1 juli alleen nog met eHerkenning inloggen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). eHerkenning was tot voor kort nog een nieuw begrip voor de meeste boeren en tuinders. Inmiddels groeit de bekendheid met de dag. LTO-leden

Lees verder

In alle provincies is sinds 1 juli de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ verruimd. Naast agrariërs kunnen ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok een aanvraag indienen voor deze regeling. Bovendien is het subsidiebedrag verhoogd, zijn

Lees verder

Op 4 juli 2014 heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken over Technische groothandel Engeldot en de verschillende onderliggende BV’s. Veel leden van LTO waren klant bij Engeldot onder meer door de kortingsregeling. Het faillissement betekent dat deze mogelijkheid per direct

Lees verder