Het is nu nog aantrekkelijker om te investeren in LED verlichting. Waar de ‘Energie Investering Aftrek’ (EIA) in het voorgaande jaar nog op 41,5% stond, is dit in 2016 verhoogd naar liefst 58%. Dit betekent dat u dit percentage van

Lees verder

Sinds 10 mei is van Empel exclusief partner voor inspecties voor LTO-leden. In de overeenkomst met van Empel zijn afspraken vastgelegd over de unieke levering van diverse inspectieproducten, zoals de Agro Elektra Inspectie (AEI), Elektrakeuring | schermdoekinspecties, maar ook de

Lees verder

Eigen vrachtwagens van Van Schie Potlelies in Honselersdijk rijden ongeveer 100.000 kilometer per jaar Potleliekweker Marcel van der Voort probeert op meerdere manieren de kosten van brandstof te drukken. Naast het verlagen van het verbruik heeft hij altijd korting op

Lees verder

Melkveehouder Jan Kamphuis is vaak te vinden in zijn kantoor. ‘Zorgen voor goede kengetallen waarmee je je bedrijf kunt sturen, is onmisbaar in de hedendaagse melkveehouderij.’ Kamphuis heeft een melkveebedrijf in het Overijsselse Radewijk, pal tegen de Duitse grens. Hij

Lees verder

Groenteteler Frans van den Goorbergh: ‘Tijdelijke medewerkers inhuren via vertrouwd bedrijf’ Vollegrondsgroenteteler Frans van den Goorbergh laat zijn tijdelijke medewerkers ook dit jaar weer komen via LTO Seizoenarbeid. De ondernemer weet dat hij op die manier verzekerd is van goede

Lees verder

Akkerbouwer Toine Bastiaansen: ‘Hoe preciezer je gezaaid hebt, hoe beter de onkruidbestrijding lukt’ In de akkerbouwsector komt precisielandbouw goed van de grond. Kort gezegd komt het er op neer om met zo min mogelijk hulpstoffen en gewasbeschermingsmiddelen een maximale, homogene

Lees verder

Tank saneren kan via Actie Tankslag binnen zes weken Het bleek onmogelijk om alle oude dieselolietanks op tijd weg te halen. Voor het eind van 2014 moesten alle bovengrondse opslagtanks voor diesel/gasolie KIWA-gekeurd zijn. Ook nu nog zijn agrariërs in

Lees verder