Een lagere energierekening, een bijdrage aan een beter milieu en bewustwording van je eigen stroomverbruik. Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen die zonnepanelen te bieden hebben. En dat zien ook steeds meer agrariërs in. Dankzij de heldere informatievoorziening

Lees verder

In de akkerbouwsector komt precisielandbouw goed van de grond. Kort gezegd komt het er op neer om met zo min mogelijk hulpstoffen en gewasbeschermingsmiddelen een maximale, homogene kwaliteit en opbrengst te bereiken. MoveRTK is voorzien van een Machine-to-Machine (M2M) dataverbinding:

Lees verder

Niemand wil te vroeg beregenen, te veel beregenen of te laat beregenen. Wie te vroeg beregent maakt extra kosten, namelijk: brandstof, arbeid en water. Wie te veel beregent heeft mineralenverlies en wie te laat beregent loopt het risico van verdroging

Lees verder

Een zonnepanelen installatie schoonmaken is de moeite waard. Dit blijkt uit het monitoringsysteem van veehouder Van Mourik uit Winsum. Hij liet zijn zonnepanelen na 3 jaar schoonmaken op een dag dat de zon scheen. De smerige panelen werden voor de middag gereinigd en om 13.00 uur gaf de bewuste omvormer een verbetering van 25% weer (zie tabel). De zonnepanelen van Van Mourik zijn gereinigd door Ebel SolarClean met de zogenoemde Gekko reinigingsrobot. LTO-leden profiteren van 10% ledenvoordeel.

Zonnepanelen schoonmaken loont

 

Meer informatie zonnepanelen reinigen

 

Veehouders in Nederland bereiden zich voor op extreem warme dagen. Neem uw geautomatiseerde werkprocessen mee in uw voorbereiding, zodat u verstoring tijdig signaleert en snel kunt ingrijpen. Het KNMI geeft aan de komende dagen onweer te verwachten. Bliksem en inductie kunnen

Lees verder

Het Rode Kruis roept Nederlanders op om posities van AED’s door te geven. Dit kan via de nieuwe app van het Rode Kruis. “Met hulp van het publiek hebben wij de afgelopen jaren 22.000 AED’s weten te verzamelen, waarmee dit

Lees verder

Vanaf medio 2013 is de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’ opengesteld. 1 september sluit de stimuleringsregeling in de meeste provincies in Nederland. En dan? Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden in Nederland. Het gaat hier om een verbod voor asbesthoudend materiaal

Lees verder