Selecteer een pagina

Naar beter milieu met CO2-gecompenseerd propaangas

door | 22 mei 2019

‘Leden die via LTO propaangas geleverd krijgen, zijn gegarandeerd van prijzen gebaseerd op het grootverbruikerstarief. Deze prijzen worden door ons gecontroleerd’, stelt Arnout Goeman van LTO Ledenvoordeel.
‘De propaangasmarkt is niet zo transparant als de markten van energiebronnen als diesel en aardgas. Het is voor ondernemers moeilijk te controleren of ze wel altijd een goede prijs krijgen. Leden die via LTO propaangas geleverd krijgen, zijn gegarandeerd van prijzen gebaseerd op het grootverbruikerstarief’.

Gasleverancier OK Gas en LTO Ledenvoordeel startten hun samenwerking ruim 12,5 jaar geleden. Sindsdien hebben al veel agrariërs geprofiteerd van dit mooie collectief. OK Gas staat, naast de prijzen gebaseerd op het grootverbruikerstarief, voor leveringszekerheid. Dankzij een eigen depot en voldoende transportcapaciteit kunnen klanten er altijd van op aan dat er genoeg voorraad is. Johan Haarbosch van OK Gas: ‘Wij voelen die verantwoordelijkheid. Wij laten klanten niet in de kou staan.’

100 procent gecompenseerd propaangas

In zijn streven naar een beter milieu levert de gasleverancier aan al zijn klanten 100 procent CO2- gecompenseerd propaangas. Dit is propaangas waarbij de CO2-uitstoot van het gasverbruik door OK Gas wordt gecompenseerd door te investeren in duurzame (energie) projecten. Het is een van de weinige manieren om toch duurzaam om te gaan met gasverbruik, omdat het helaas nog niet mogelijk is om op grote schaal biopropaan te leveren.

Door energie te besparen en over te stappen op bijvoorbeeld een hybride warmtepomp, warmtekrachtkoppeling (WKK) of gaswarmtepomp, wordt de CO2-uitstoot verminderd. Maar zelfs als alle energiebesparende maatregelen genomen zijn, blijft de uitstoot van broeikasgassen als CO2 onvermijdelijk bij het gebruik van propaangas. Dit kan worden gecompenseerd door de aankoop van emissiereductiecertificaten. Hiermee wordt geïnvesteerd in duurzame (energie) projecten die zorgen voor de vermindering van de CO2-uitstoot elders op de wereld.

- ca. €550 p/j

Gegarandeerd beschikbaar én ca. €550,- per jaar besparen

Lees verder