Selecteer een pagina

Moet u uw bovengrondse dieselolietank saneren?

door | 14 juli 2014

Heeft u één of meerdere bovengrondse dieselolietanks? Zorg er dan voor dat deze op tijd voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de veiligheid en milieuwetgeving. Er zijn vanuit gemeentes controles of de voorschriften worden nageleefd. De basis van deze regels staan in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PGS 30), een richtlijn voor de opslag en aflevering van onder andere dieselolie.


Actie Tankslag – korting op saneren en/of nieuwe tank

De overheid wil voorkomen dat in de toekomst oude en afgedankte tanks liggen weg te roesten. Daarom bestaan er voor het buiten gebruikstellen van dieselolietanks ook een aantal regels. Een oude tank moet gereinigd of afgevoerd worden; dit moet tevens door een Kiwa gecertificeerd bedrijf gebeuren.

Moet u uw tank vervangen van de gemeente of is deze toch aan vervanging toe dan kunt profiteren van gezamenlijke inkoop waardoor kosten worden bespaard door bundeling van adressen. Hierdoor worden kosten bespaard op logistiek, materialen en arbeid. LTO-leden profiteren daarnaast van een extra korting op zowel de sanering en de eventueel nieuw te leveren tank.

Het vervoeren van een lege, ongereinigde tank waar geen certificaat voor is afgegeven, is ten strengste verboden, behalve voor bedrijven die hiervoor een ontheffing hebben.

Installatie nieuwe dieselolietanks

Actie Tankslag heeft voor u afspraken gemaakt met een gecertificeerd bedrijf voor het installeren van een dieselolietank en afleverinstallatie. Er zijn veel bedrijven die een dieselolietank kunnen leveren, maar slechts een beperkt aantal bedrijven is gecertificeerd voor het installeren van een dieselolietank en afleverinstallatie. De installatie van een nieuwe dieselolietank mag alleen worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf en moet gebeuren volgens de BRL-K 903. Bij het in gebruik nemen van de tank krijgt u van het installatiebedrijf een Kiwa installatiecertificaat en een Kiwa tankcertificaat.

Offerte aanvragen

Meer informatie en een offerte aanvragen kan op  www.actietankslag.nl of bel: 088 888 67 77 (LTO Ledenvoordeel)