Selecteer een pagina

Meer grip op gras met de Prestatiekaart

door | 28 juli 2021

De Prestatiekaart in de FieldScout-app van BioScope is een handig hulpmiddel voor melkveehouders. De kaart geeft inzicht in de verschillen binnen een perceel grasland. Nu eigen voerproductie steeds belangrijker wordt, kan de teler kwaliteit en kwantiteit van de grasproductie optimaliseren met de Prestatiekaart.

Het belang van eigen voer telen neemt toe. Steeds meer veehouders maken vaker gebruik van de FieldScout-app om hun voerproductie te optimaliseren. ‘Gras is een goede eiwitbron, als je het goed teelt. Telers nemen dat serieuzer dan ooit, zowel voor het maaien als bij het weiden. Door de stikstofproblematiek en de limieten aan stikstofgiften komt de teelt preciezer. Daarbij kan de Prestatiekaart een slim hulpmiddel zijn.’

De Prestatiekaart vat de groei van een gewas over een jaar samen. De pixels op de kaart geven aan welke delen van het perceel boven of onder het gemiddelde presteerden. Bij gras staat hetzelfde gewas vaak meerdere jaren op hetzelfde perceel, waardoor vergelijking van meer seizoenen sneller kan.

Timing
De FieldScout-app houdt de teler scherp bij de teelt. Hij kan de teler helpen het juiste moment te kiezen om te maaien of bij het kiezen van het moment voor en de verdeling van de mestgift. Lopende het seizoen volgt de teler daarvoor de biomassaontwikkeling en de Stikstofkaart uit de app. Als het gras te lang doorgroeit, daalt het eiwitgehalte. Daarom is het goed de verschillen in het perceel te kennen en de Biomassakaart in de gaten te houden.’

BioScope raadt aan de Prestatiekaart van afgelopen seizoen ook eens naast de Hoogtekaart en de Bodemzonekaart te leggen. Is de drainage goed? Bepalen bodemverschillen of afwatering de groei van het gras op minder presterende delen?

Telers kunnen om de paar dagen beschikken over nieuwe kaartjes, mits het niet lang achter elkaar grijs en bewolkt weer is. Nu steeds meer satellieten data leveren voor de FieldScout-app, wordt de toepassing alleen maar nauwkeuriger. Plaatsspecifieke teeltinformatie heeft volgens BioScope de toekomst.

Prestatiekaart bij Pilot Grip

GRIP staat voor Gezamenlijk Realiseren Impact Precisielandbouw. 12 melkveehouders in de Foodvalley regio doen mee aan de driejarige pilot. Ze gaan werken met een app die helpt om precisielandbouw toe te passen op percelen. Centraal in de pilot staat FieldScout, een app die voor iedereen gratis beschikbaar is. FieldScout maakt gebruik van satellietdata en stelt die gegevens beschikbaar in de vorm van verschillende perceelkaarten. Het gaat onder meer om een biomassakaart, stikstofkaart, bodemzonekaart en prestatiekaart. Die laatste toont bijvoorbeeld de betere en mindere plekken qua opbrengst van het perceel.

Bekijk de video over de pilot hieronder

Kosteloos de FieldScout app gebruiken  

Voor iedere gebruiker is de FieldScout app in principe kosteloos te gebruiken met o.a. gratis Prestatiekaart 2020. Maar wilt u volledig actueel inzicht op basis van actuele beelden?  Maak dan gebruik de kortingsregeling die LTO Ledenvoordeel voor u bedongen heeft. Hiermee volgt u tot 20 hectare het hele seizoen lang op uw smartphone en desktop helemaal kosteloos. Regelmatig ontvangt u nieuwe beelden waarmee u bijvoorbeeld inzicht krijgt in tussentijdse groei en stikstof niveaus van uw uw gewassen. Het abonnement afsluiten kunt u doen via fieldscout.nl

Neem contact op met LTO Ledenvoordeel voor de kortingscode van maar liefst 20 hectare basis abonnement: tel. 088-888-6777, of stuur een email naar info@ltoledenvoordeel.nl
(Voor standaardabonnement, max. 1 code per LTO-lid)

Smart farming