Selecteer een pagina

Landbouw verwelkomt nieuwe satellieten

door | 20 maart 2019

Over twee jaar zijn alle Europese Galileo en Chinese BeiDou satellieten operationeel. Dan hebben landbouwers die dynamische plaatsbepaling toepassen de beschikking over maar liefst 120 satellieten voor exacte plaatsbepaling. Dat zijn er flink meer dan de 31 Amerikaanse GPS en 24 Russische GLONASS-satellieten. Ondernemers kunnen hiervan profiteren als ze hiermee rekening houden bij de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Achter de schermen word er door correctiesignaalbieder MoveRTK hard gewerkt aan het geschikt maken van het correctiesignaal voor de activering van meer Europese Galileo satellieten en van de Chinese BeiDou satellieten. Jean-Paul Henry van MoveRTK: “Gebruikers zullen dit vooral merken door het sneller opstarten (fixen) van uw GNSS-systeem en stuurautomaat en een betere beschikbaarheid langs bomenrijen en bebouwing. GNNS staat overigens voor Global Navigation Satellite System en dat staat dan weer voor alle satellieten voor plaatsbepaling en navigatie tezamen.

Betrouwbaarder signaal

Ook gaan gebruikers van MoveRTK profiteren van de modernisering van de huidige systemen en het feit dat de satellieten op meer frequenties signalen gaan uitzenden. Henry: “Er wordt momenteel uitgebreid getest om hierop later dit jaar optimaal voorbereid te zijn en komt de modernisering vooral de betrouwbaarheid van signalen ten goede. Door meer satellieten en meer frequenties ‘ziet’ de GNSS-ontvanger straks ook onder bomenrijen en langs bebouwing meer satellieten en dat betekent een betere beschikbaarheid en minder ontvangstproblemen. Wachten totdat de apparatuur voldoende satellieten ziet (fixed), is straks een kwestie van 1 tot 2 in plaats van 10 tot 15 seconden. En op langere termijn wordt ook het effect van atmosferische storingen nog minder dan nu al het geval is. “

Geschikte apparatuur nodig

Hoewel de toevoeging van de Galileo en BeiDou satellieten technisch minder ingrijpend is voor GPS-apparatuur dan door de toevoeging van GLONASS destijds, is het wel belangrijk dat apparatuur hierop voorbereid is om ervan te kunnen profiteren. Soms kan dat via een software update en/of een extra licentie, maar als de apparatuur ouder is dan drie tot vier jaar, dan kan compatibiliteit volgens MoveRTK minder eenvoudig zijn: “Sowieso is het verstandig om de software van uw apparatuur te updaten als die mogelijkheid er is. Dat doet ook MoveRTK door momenteel uitvoerig te testen om u het kwalitatief beste Netwerk-RTK correctiesignaal voor een aantrekkelijke prijs te kunnen blijven garanderen.“

En bent u van plan nieuwe apparatuur aan te schaffen? Vraag uw leverancier dan hoe het zit met de compatibiliteit met Galileo en BeiDou satellieten.

Kijk voor meer informatie over MoveRTK op www.ltoledenvoordeel.nl/movertk

-€ 250

250,- korting per jaar op plaatsbepalingstechnologie

Lees verder