Selecteer een pagina

Kwart akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers wil zonnepanelen aanschaffen

door | 5 september 2016

Op dit moment beschikt ca. 24% van de akkerbouwers en 21% van de vollegrondsgroentetelers over zonnepanelen op het bedrijf. Ongeveer een kwart van de ondernemers uit deze sectoren heeft plannen om in zonnepanelen te investeren. Na een forse daling van investeringsplannen in 2014, kruipt de investeringsbereidheid weer richting het niveau van 2013.
Dit blijkt uit de AkkerbouwScanner 2016, de jaarlijkse telefonische inventarisatie van AgriDirect onder Nederlandse akkerbouwbedrijven. In de maanden februari t/m april 2016 werden ca. 7.000 agrariërs met minstens 10 ha akkerbouwgrond en/of 2 ha vollegrondsgroenteteelt benaderd met vragen over hun bedrijfsactiviteiten, de toekomstintenties en de aanwezigheid van een mogelijke bedrijfsopvolger. In de analyse voor dit persbericht zijn de bedrijven vanaf 10 ha akkerbouw en 5 ha vollegrondsgroente betrokken, zodat de data vergelijkbaar is met voorgaande jaren.

Stijgende lijn in percentage zonnepanelen

In vier jaar tijd is het percentage zonnepanelen op akkerbouwbedrijven meer dan verdriedubbeld. Waar in 2013 nog 7,4% van de akkerbouwers en 6,0% van de vollegrondsgroentetelers zonnepanelen op het bedrijf had, komt dit percentage dit jaar uit op respectievelijk 23,9% en 21,0%.

Aanwezigheid_alt_energiebron

Bijna kwart wil investeren in zonnepanelen

Zowel op de akkerbouw- als de vollegrondsgroentebedrijven neemt het percentage investeerders in zonnepanelen toe. 23,3% van de akkerbouwers en 26,5% van de vollegrondsgroentetelers heeft plannen om zonnepanelen op de bedrijfsdaken te leggen.

Investeringsplannen

AgriDirect

AgriDirect verzorgt direct marketing- en marktonderzoeksprojecten voor toeleveranciers en dienstverleners in de land- en tuinbouwsector. De in totaal ca. 65 werknemers zijn werkzaam op de Nederlandse (Roggel) en Duitse vestiging (Viersen), waar tevens twee eigen callcenters zijn gevestigd. AgriDirect heeft en onderhoudt de grootste en meest actuele agrarische adressendatabases van Nederland, België en Duitsland. Een Poolse agrarische database is in opbouw.


Ledenvoordeel

Als lid kunt u rekenen op volledige ontzorging bij de aanschaf van uw zon-pv installatie. Samen met andere leden van LTO bedingen wij voor u de beste prijs en voorwaarden. Daarnaast maken allerlei financiële regelingen het overstappen op duurzame energie nóg aantrekkelijker. De collectieve inkoop van zonnepanelen heeft inmiddels al vele honderden LTO leden geholpen met de inkoop. Kijk voor het voordelige aanbod op www.ltoledenvoordeel.nl/zonnepanelen.