Selecteer een pagina

Interpolis en Avéro Achmea komen sector tegemoet

door | 28 november 2014

Brandverzekering voor kassen met schermdoeken

Interpolis en Avéro Achmea verzekeren ook na 1 januari 2017 het brandrisico van glastuinbouwbedrijven zonder brandvertragende schermdoeken. Hiervoor maken zij gerichte afspraken met ondernemers om het risico op het ontstaan van brand in de kas te beperken. Ontwikkelingen in de sector zijn hiervoor de aanleiding.  

Signalen uit de sector

Interpolis en Avéro Achmea ontvingen signalen dat het niet haalbaar is om alle brandbare schermdoeken voor 1 januari 2017 te vervangen. De minder snelle vervanging van schermdoeken wordt onder andere veroorzaakt door de financiële situatie van veel glastuinbouwbedrijven. Het is voor iedereen belangrijk dat het brandrisico van glastuinbouwbedrijven verzekerd blijft. Samen met de sector en betrokken partijen zoals telersgroepen en financiële instellingen, is daarom gezocht naar alternatieven om het brandrisico te verkleinen.

Brandvertragende schermdoeken blijven noodzakelijk 

Bij nieuwbouw en vervanging installeert de glastuinbouwondernemer brandvertragende schermdoeken, deze voorwaarde blijft van toepassing. Als overbrugging verruimen Interpolis en Avéro Achmea de voorwaarden van de brandverzekering. Acceptabel brandrisico in de glastuinbouwsector blijft hierbij het uitgangspunt.

Aanvullende maatregelen voor ondernemers met brandbare schermdoeken

Het risico op snelle uitbreiding van brand door brandbare schermdoeken blijft groot. Om het risico op het ontsteken van deze schermdoeken te beperken, stellen wij aanvullende preventievoorwaarden. Dit betekent dat de glastuinbouwondernemer met brandbare doeken voor 1 januari 2017 de volgende acties neemt om de brandverzekering per 1 januari 2017 te behouden:

Glastuinbouwbedrijf met brandbaar schermdoek
zonder assimilatie-belichting
Glastuinbouwbedrijf met brandbaar schermdoek
en assimilatiebelichting
Keuring elektrische installatie(s) +
herstel gebreken inclusief

– hoofdschakelkast
– specifieke installaties in de kas (zoals WKK, ketelinstallatie, heteluchtkachel)

X X
Controlemeting + herstel gebreken belichtings-installatie inclusief trafo’s X

Informeren van relaties

In december ontvangen glastuinbouwrelaties met een Interpolis Bedrijven Compact Polis® Agrarisch of een Topland Glastuinbouwpakket een brief met specifieke informatie.

Nieuws