Selecteer een pagina

Herstellen de gewassen wel of niet na de hittegolf?

door | 5 augustus 2019

Veel gewassen ondervinden direct gevolgen van de warmte in combinatie met de droogte door het lage grondwaterpeil op veel plaatsen. Op satellietbeelden is goed te volgen wat de hitte heeft gedaan met de gewassen.

Het is officieel nog nooit zo warm geweest in Nederland als dit jaar. In Gilze-Rijen klom het kwik op 25 juli naar 40,7 graden Celcius. Daarmee is na 75 jaar het oude hitterecord gesneuveld. Daarbij is ook het grondwaterpeil op sommige plaatsen historisch laag. Landelijk gezien ligt het neerslagtekort op 176 millimeter. Verdeeld over het land zien we echter grote verschillen. In het oosten van Nederland is het neerslagtekort het grootst: 269 millimeter in Twente en 242 millimeter in de Achterhoek.

Zouden de gewassen wel of niet goed herstellen? Bijgroeikaarten gebaseerd op de satellietbeelden geven veel inzicht in hoe en waar groei en afname optreedt in het gewas. Je ziet dan de groei van biomassa, zoals blad, in de periode tussen twee opnamen. Niet zozeer de hoeveelheid biomassa is belangrijk, maar de groei van het gewas en dat wordt met deze kaarten duidelijk. Je kunt dan besluiten om op plekken waar de groei het meest achter blijft om maatregelen te treffen of juist de focus te verleggen naar andere plekken op het perceel.

Op de warmste dag ooit zag je de biomassa op bijna alle percelen inzakken ten opzichte van de dagen ervoor. De mate waarin de biomassa afnam verschilt van plek tot plek. Op sommige plekken blijft de afname – ook na het koelere weekend – doorzetten terwijl op andere plekken er weer een licht herstel te zien is.

Als lid van LTO kunt u nu tijdelijk extra voordelig kennis maken met BioScope met een proefversie vanaf € 99 (per jaar).

Smart farming