Selecteer een pagina

Heeft u een actuele RIE?

door | 21 juni 2021

Deze week (van 21 tot en met 25 juni) is de jaarlijkse Week van de RIE. Als werkgever heeft u het beste met uw werknemers voor, een veilige en gezonde werkplek is daarbij belangrijk. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) is het instrument om de risico’s binnen uw onderneming in kaart te brengen. Daarnaast is het er om de arbeidsomstandigheden voor uw werknemers te optimaliseren. Bovendien voldoet u als werkgever met een actuele RIE aan zowel uw wettelijke verplichting (Arbowet) als aan de voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en/of verzuimverzekering.

Wanneer moet u de RIE bijstellen?
Er is geen specifieke geldigheidsduur voor een RIE. Wel is het belangrijk dat uw RIE actueel blijft. Bij ingrijpende wijzigingen als verhuizing, werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte technieken dient u de RIE te actualiseren. Eens in de vier jaar te laten controleren en eventueel bij te stellen is het advies.

Wanneer uw RIE niet actueel is of u beschikt niet over een RIE, dan kan de Inspectie SZW, bij controle, een boete opleggen. Daarnaast loopt u dit risico ook als er onverhoopt een bedrijfsongeval plaatsvindt en u niet over een actuele RI&E beschikt.

Wilt u een RIE doen of u wilt deze graag laten actualiseren, dan kunt u contact opnemen met de adviseurs van LTO Verzekeringen.

Ontbijtsessie
Stigas organiseert in de Week van de RIE elke ochtend om 8.00 uur een ontbijtsessie ‘Maak een vliegende start met je RIE’. Deze actie is gratis voor iedereen die wil starten met de RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie), maar er nog geen tijd voor vrij heeft kunnen maken. Tijdens de sessie wordt besproken wat een RIE is , waarom je als ondernemer niet zonder kan en wat je moet doen om er een te maken. Na afloop kunnen vragen gesteld worden. Onder de deelnemers worden ook nog eens 10 ontbijten verloot. Als dat geen goede start van de dag is!

Veiligheid