Selecteer een pagina

Groene stroom van boeren uit eigen land gewild

door | 13 mei 2020

Consumenten kiezen niet alleen steeds vaker voor groene stroom, uit onderzoek van klimaatstichting HIER blijkt vandaag dat ze ook heel bewust kiezen voor ‘groene stroom van eigen bodem’. Een groot deel van die duurzame stroom wordt door boeren en tuinders geproduceerd.

Het onderzoek onder 1.596 Nederlanders laat zien dat 40% een voorkeur heeft voor groene stroom uit eigen land. Dat is positief voor boeren, aangezien bijna de helft van de Nederlandse groene stroom afkomstig is uit de agrarische sector. Alleen is op dit moment gemiddeld nog maar 18 procent van álle stroom die in Nederland wordt gebruikt duurzaam opgewekt. En in het Klimaatakkoord is afgesproken dat dat over tien jaar 70 procent moet zijn en in 2050 moet zelfs alle energie uit hernieuwbare bronnen komen. Het lijkt wel de goede kant op te gaan. Dit voorjaar werd op gunstige dagen – met veel wind en zon – bijna de helft van de totale energieproductie geleverd door windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales, waaronder mestvergisters.

Als consument heb je invloed op duurzame productie

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna een vijfde (18%) van de ondervraagden heeft geen voorkeur voor Nederlandse of buitenlandse groene stroom en nog eens 15 procent weet niet wat het uitmaakt. Ruim een vijfde (21%) van de respondenten is sceptisch over groene stroom; ze hebben er niets mee of ze geloven niet dat het bestaat. Eva van der Weiden van HIER: ‘Juist nu we met zovelen thuis zitten en de economie een flinke dip te verwerken heeft, is het een goed moment om onze eigen economie een groene boost te geven en over te stappen op groene stroom uit Nederland. Als consument heb je hiermee echt invloed op een toename van de productie van duurzame energie in ons land. Groene stroom uit het buitenland is alleen op papier groen, maar zorgt niet voor meer duurzame energie.’

Echte groene stroom

In Nederland weet je alleen zeker dat je echt groene stroom hebt, als deze stroom ook in Nederland wordt opgewekt. Dan heb je immers de garantie dat er ergens in Nederland bijvoorbeeld een windmolen of zonnepaneel jouw stroom aan het opwekken is en dat het geen grijze stroom is die ‘vergroend’ wordt met buitenlandse certificaten.

Energie van Boeren

Energie van Boeren is een initiatief van LTO en is opgericht om de opwekking van duurzame stroom in de agrarische sector te stimuleren. Arnout Goeman van LTO: ‘Door voor stroom van Nederlandse boeren te kiezen, draag je eraan bij dat de vraag en het aanbod van duurzame energie in ons land groeit en we minder gebruik hoeven te maken van kolen of aardgas. Op die manier kan de keuze van consumenten voor energie van eigen bodem ertoe leiden dat er meer geïnvesteerd wordt in duurzame opwekking in ons eigen land, simpelweg omdat er meer vraag naar is. Meer vraag kan leiden tot een hogere prijs voor GvO’s en daar profiteren de opwekkers direct van’

Boeren investeren in duurzame energie

Veel boeren en tuinders wekken nu al duurzame energie op met zonnepanelen op de daken van schuren en stallen of met een eigen windmolen op het erf. Goeman ligt toe: ‘Zelfs nu, tijdens de coronacrisis, zien we dat nog steeds veel boeren investeren in middelen om groene stroom te gaan produceren. Dat zien we met name aan de interesse in zonnepanelen, die onverminderd blijft. Niet alleen om zelfvoorzienend te zijn in energie die nodig is voor de productie van hun bedrijf, maar ook om bij te dragen aan de totale duurzame energievraag van Nederland.’ Om aan te tonen waar en wanneer de stroom opgewekt is worden officiële certificaten (GvO’s) uitgegeven. Het is belangrijk dat deze certificaten op de Nederlandse markt komen. Energie van Boeren helpt agrariërs om hun groene stroom en de bijbehorende GvO’s op de markt te brengen, wat niet alleen de sector ten goede komt, maar wat het hele land een stapje dichter bij een groene toekomst brengt. Meer informatie over dit initiatief vind je op energievanboeren.nl.

Energie