Selecteer een pagina

Energieadviseur doet meer dan subsidie aanvragen

door | 5 oktober 2018

Energieadviseur Nick Waltmans van Full Power Support vraagt SDE+-subsidie aan voor boeren die zonnepanelen willen plaatsen. Maar dit is niet het enige waarin hij ondersteuning biedt. Lees hoe u optimaal gebruik kunt maken van de adviseur.

Bekijk het ledenvoordeelaanbod van Nick Waltmans

Naast de daadwerkelijke subsidieaanvraag, kan Waltmans boeren en tuinders ook ondersteunen bij het maken van een rendements-/haalbaarheidsanalyse. Een basisanalyse kost 112,50 euro (inclusief ledenkorting) en een uitgebreide analyse 225 euro (inclusief ledenkorting).

Daarnaast regelt hij tal van andere praktische zaken voor de ondernemer, zoals netverzwaring, een nieuwe transformator en een brutoproductiemeter. De adviseur kan ook helpen bij de inpassing van een zoninstallatie in het energiecontract, of een nieuw contract regelen dat aansluit bij de nieuwe situatie. Denk ook aan het inschakelen van zijn ondersteuning als het gaat om aanmelding bij CertiQ ten behoeve van Garanties van Oorsprong (GvO’s) en de verhandeling hiervan.

Controle op rekeningen

Verder controleert Waltmans rekeningen om te beoordelen of alles correct is verwerkt door leverancier, netbeheerder en meetbedrijf.

- 10%

Voor al uw advies bij zonnepanelen, SDE+ Subsidie en rendementsberekeningen

Lees verder