Selecteer een pagina

Dynamische energieprijzen helpen bij energietransitie

door | 20 juni 2019

Bij verduurzaming van energie gaat het meestal gelijk over de aanbodkant zoals zonnepanelen en windmolens. Er wordt weinig stil gestaan bij de vraagkant. Maar we verwachten dat dynamische energieprijzen hier een belangrijke rol in gaan spelen. Hoe zit dat? Kunnen agrarische ondernemers, zoals veehouders en akkerbouwers hiervan profiteren?

Bij dynamische energieprijzen worden de energieprijzen gekoppeld aan de dagmarkt waar uurprijzen gelden. Als het moment van energieverbruik hier op afgestemd kan worden heeft dit veel voordelen. Dit is een belangrijke puzzelstuk in de energietransitie. Het kan ons namelijk miljarden euro’s besparen, die anders in het uitbreiden van het elektriciteitsnet moeten worden gestopt. Bovendien kan energie uit duurzame bronnen beter benut worden.

Door in te spelen op dynamische prijzen kunnen we ons energieverbruik verschuiven naar momenten buiten de duurdere verbruikspieken. De vraag naar energie varieert gedurende de dag. ’s Nachts is er weinig stroomverbruik. De prijzen zijn dan laag. Als Nederland massaal wakker wordt zien we een piek in het verbruik en in het dan geldende tarief. Evenals aan het eind van de middag. Deze pieken zijn duurder om in te kopen. Rond het middaguur zijn er juist momenten dat de stroom veel minder kost. Gemiddeld genomen wordt er dan ook meer opgewekt door duurzame bronnen, zoals met zonnepanelen.

Als ondernemer kun je hier op verschillende manieren op inspelen. In veel sectoren wordt bijvoorbeeld veel energieverbruik bij het koelen. Het is mogelijk om pieken te vermijden, door eerder en/of wat later de machines op te starten. Slimme verbonden apparaten kunnen deze beslissingen ook zelf nemen. Zo zou een elektrische auto of heftruck zijn oplaadmoment zelf in kunnen plannen.

Is dit toekomstmuziek en moet de ondernemer nog even wachten met overstappen op dynamische prijzen? Iedereen met een slimme meter kan al gebruik maken van dynamische prijzen. De slimme meter zorgt ervoor dat uw verbruik per uur kan worden bepaald en betaald.

Veel ondernemers hebben nu al een vrij constant verbruik over de dag. Direct overschakelen maar dynamische prijzen kan zonder gedragsaanpassingen nu al voordeliger zijn. Zodra men bekend is met dynamische prijzen is het een kwestie van optimaliseren en wat boerenverstand.

Veel boeren hebben LTO Ledenvoordeel al gewezen op de voordelen van dynamische prijzen. Om die reden zijn er prijsafspraken gemaakt met energieleverancier NieuweStroom. Deze leverancier biedt dynamische prijzen voor klein- en grootzakelijk en particulieren. Het verbruik wordt gekoppeld aan daghandelsbeurs EPEX met alleen een kleine opslag per kWh/m³.

 

De energiemarkt is erg dynamisch. Daar kunt u nu van profiteren met het aanbod van NieuweStroom.

Lees verder
Dynamische tarieven