Selecteer een pagina

Dit vertelt uw gewas

door | 3 juni 2019

‘Hier aan de rand van de akker kun je niet zien hoe de aardappels in het midden van het veld zich ontwikkelen. We kunnen willekeurig het veld inlopen op zoek naar slechte plekken. Maar dan krijgen we nog geen volledig beeld waar het veld extra aandacht verdient. Hiervoor heb je beelden van satellieten of drones nodig’. Jeroen Verschoore van gewasmonitoringsbedrijf BioScope licht de scoutingskaart toe die voor een klant van dit veld gemaakt is.

Precisielandbouw

De landeigenaar heeft sinds mei 2018 een abonnement bij BioScope. Achterin de akker blijkt een slechte plek te zitten. De eigenaar kende zijn grond goed maar was toch verbaasd hoe helder BioScope dit in beeld bracht. Verschoore: ‘Met deze kaarten kun je gerichter spuiten en bij-bemesten. Hierdoor bespaar je middelen en krijg je een uniformer product’.

Tijdsgebrek en groeiende bedrijven zorgen ervoor dat we steeds efficiënter moeten werken. Geo-informatie biedt een oplossing. Het jonge bedrijf BioScope levert data uit satellietbeelden aangevuld met dronebeelden bij bewolkt weer. De beelden worden vertaald naar gekalibreerde, geïndexeerde kaarten. Verschoore wijst erop dat alle beelden worden gecheckt op atmosferische verstoringen. ‘De klant ontvangt geen foto’s maar bruikbare kaarten in zijn teeltregistratiepakket zoals Akkerweb of Dacom. Precisielandbouw begint met informatie over je gewas en bodem.’

Verschillende kaarten voor een compleet beeld

De bodemzonekaart gebruik je met name aan het begin van het seizoen. Hiermee bepaal je de plantafstand en de bodemherbicide dosering. Je hebt gelijk de variatie in beeld en de oppervlakte van deze variatie.

De biomassa index is het basisbeeld. Hoe groener de kaart, hoe meer loof. Deze bevat nog niet de praktische informatie die een scouting-of bijgroeikaart biedt. De Stikstof indexkaart geeft het opgenomen stikstof in het blad weer en wordt in de praktijk naast de biomassakaart gelegd. ‘De verhouding stikstof en biomassa is bepalend voor de groei van het loof en knollen. Gedurende de groei wil je hier goed zicht op hebben zodat je tijdig kan bijsturen.’

De bijgroeikaart geeft weer hoeveel biomassa er bij is gekomen in een periode. Dit zijn de verschillen tussen twee biomassa-indexen. Je ziet dus gelijk wat resultaat is van de afgelopen periode. Verschoore legt uit: ‘Als je ziet dat er plekken zijn die een trage opstart hebben gehad maar toch wel snel bijgroeien kun je plaatselijke maatregelen treffen zoals extra stikstof of Phytoftora-preventie.’

Tot slotte biedt BioScope de mogelijkheid om taakkaarten te maken voor stikstof-bijbemesting en loofdoding. Dit gebeurt op basis van de rekenregels van de WUR waardoor een goed bemestingsadvies gegarandeerd is.

Als lid van LTO kunt u nu tijdelijk extra voordelig kennis maken met BioScope met een proefversie vanaf € 99 (per jaar).