Selecteer een pagina

Budget najaarsronde SDE+ verhoogd naar 5 miljard!

door | 10 augustus 2016

Goed nieuws voor ondernemers die willen investeren in zonnepanelen. Het budget voor de najaarsronde SDE+ 2016 is van 4 miljard verhoogd naar 5 miljard. Dat betekent een grotere kans op een positieve beschikking. Maar let op! De subsidieaanvraag kan worden ingediend op tienden van eurocenten per kWh. De aanvraag met het laagste bedrag is als eerste in de rangschikking. Daardoor is er veel meer concurrentie. Onafhankelijk advies is nu belangrijker dan ooit.

SDE+ Subsidie

Het kan voor grootzakelijke agrarische ondernemers (aansluiting van meer dan 3 x 80 Ampère) erg lucratief zijn om een SDE+ subsidie aan te vragen. De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie Productie) is opgesteld om de productie van duurzame energie te stimuleren. Voor veel agrariërs is de SDE+ daarom een populaire regeling. De regeling is een compensatie voor het verschil in de kostprijs van duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie en wordt verstrekt over een periode van 15 jaar. De kostprijs voor duurzame energie is echter voor iedere agrariër verschillend.

In de voorjaarsronde hebben 831 projecten een beschikking ontvangen voor Zon-PV. De SDE+2016 najaarsronde wordt opengesteld op dinsdag 27 september en sluit op donderdag 27 oktober. De categorie zon-PV ≥15 kWp wordt ook in de najaarsronde alleen opengesteld voor installaties van minimaal 15 kWp.

Subsidiebedragen

Gedurende de najaarsopenstelling zijn er vier fases. Het maximale basisbedrag start met 9 eurocent en loopt op naar het maximale basisbedrag voor Zon-PV van 12,8 eurocent. Vanaf 2016 kunt u uw subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. Dit toegekende basisbedrag geldt voor de gehele subsidieperiode van 15 jaar tot een maximum aantal vollasturen. De uiteindelijke subsidie wordt per jaar berekend op basis van de geproduceerde hoeveelheid subsidiabele hernieuwbare energie verminderd met de opbrengst voor de productie van grijze energie. Het voorlopige correctiebedrag 2016 = € 0,044/kWh.

Overige voorwaarden

  • voor installaties van meer dan 500 kWp is een haalbaarheidsstudie verplicht.
  • worden de panelen in een veldopstelling geplaats of in het zicht aan een gevel gemonteerd dan is een omgevingsvergunning verplicht. Geen vergunning, geen SDE+ subsidie.
  • bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie installatie dan is een verklaring van de eigenaar noodzakelijk.

Slim aanpakken, voorkom teleurstelling!

Er zijn veel factoren die het rendement beïnvloeden. Is het slim om nu een SDE aanvraag in te dienen? Wat is de verwachte opbrengst van de installatie? Kan de opgewekte stroom direct worden benut of wordt die deels terug geleverd aan het net? Wat zijn de verwachte investeringskosten? Bepaal eerst de uitgangspunten en de kostprijs van de installatie. Stel daarna vast voor welk basisbedrag u wenst in te schrijven.

MKB Adviseurs Food & Agri maakt voor leden tegen gereduceerd LTO-tarief (€275,-) een kostprijsberekening en begeleidt leden bij de SDE+ aanvraag bij de RVO. Start op tijd met oriënteren want de najaarsronde voor SDE+ aanvragen start op dinsdag 27 september om 9.00 uur en eindigt op donderdag 27 oktober om 17.00 uur.


Vraagbundeling Zonnepanelen

Als lid kunt u rekenen op volledige ontzorging bij de aanschaf van uw zon-pv installatie. Samen met andere leden van LTO bedingen wij voor u de beste prijs en voorwaarden. Vraagbundeling Zonnepanelen heeft inmiddels al vele honderden LTO-leden geholpen met de inkoop van Zonnepanelen. Benieuwd naar dit project? Voor meer informatie klikt u op de knop of kijkt u op www.vraagbundelingzonnepanelen.nl.