Selecteer een pagina

Bodemkaart geeft inzicht in percelen

door | 21 augustus 2020

De bodemkaarten van BioScope zijn handige hulpmiddelen om de percelen te bestuderen. ‘De akkerbouwer kijkt na de oogst vooruit: welke gewassen komen volgend jaar waar te staan, wat is een handig bouwplan en welke percelen zijn geschikt om te huren’, zegt Jeroen Verschoore van BioScope.  

‘Na de oogst van graszaad en tarwe of na vroegruimende gewassen als plantuien of vroege aardappelen, is het een goed moment om de drainage van een perceel aan te pakken, te diepwoelen of plaatsspecifiek compost te strooien. En om alvast vooruit te kijken naar het komende jaar. We ondersteunen de boer of loonwerker daarin met twee bijzondere bodemkaarten’, zegt Jeroen Verschoore.

De eerste variant is de Bodemzonekaart. Deze is te koop via de FieldScout-app van BioScope. ‘Daarmee heeft de teler voor enkele euro’s een bodemscan. Voor veel telers zegt dat al heel veel’, vertelt Verschoore. ‘De bodemzonekaart toont de verschillende bodemzones in een perceel. Goed zichtbaar zijn zaken uit de geschiedenis van het perceel: Een oude kreek, dijk, sloot of samengevoegde percelen kun je goed terugvinden op die kaart, maar vooral ook de zware en lichte plekken’, legt hij uit.

‘Een Bodemzonekaart voldoet prima om een taakkaart voor compost strooien te maken. En in combinatie met de hoogtekaart is het een geschikt hulpmiddel om te kilveren of de drainage te verbeteren’, zegt Verschoore. Deze kaart geeft vaak al veel informatie om in het veld te gaan kijken naar afwijkingen en de oorzaken daarvan. Tijdens de teelt is deze kaart ook een handig hulpmiddel om oorzaken van achterblijvende groei op te sporen.

Absolute Bodemkaart
De tweede variant is de Absolute Bodemkaart. Die geeft op basis van referentiemonsters absolute getallen over het kleigehalte, de zuurgraad en het organisch stofgehalte. Verschoore: ‘Wij geven dan ook aan waar je het beste kunt prikken of laten prikken voor de monsters en we kunnen dit ook voor de klant uitvoeren. In het voorjaar kun je de informatie gebruiken bij de keuze van het type gewas of de zaai- of plantafstand en bij het gebruik van bodemverbeteraars en het toepassen van (bodem)herbiciden. Suikerbieten zou je bijvoorbeeld op de zwaardere delen wat wijder kunnen planten om de tarra lager te maken.’

‘Gebruik de rustige periode om er wat op te studeren’, adviseert Verschoore. ‘Daarnaast kan je de Absolute Bodemkaart meenemen bij het scouten gedurende het groeiseizoen. Is er een slechte plek te zien, dan kan je kijken of het ligt aan de hoogte of dat je wat afwijkends hebt gedaan. Zo leer je van de percelen.’

Download nu FieldScout, de app die smartfarming makkelijker maakt

De app FieldScout van BioScope vertelt alles over de groei van uw gewassen. Ga met uw smartphone direct naar de plek met afwijkingen en voeg eigen notities en foto’s toe. U heeft in één oogopslag de betere en mindere plekken van uw perceel bij de hand. Zo bespaart u tijd en maakt u optimaal gebruik van middelen en meststoffen. Download FieldScout nu gratis voor iPhone of Android.

Naar FieldScout
Smart farming