Selecteer een pagina

Bijeenkomsten voor verlengen spuitlicentie

door | 7 december 2017

Weinig ondernemers zal het ontgaan zijn: gewasbescherming staat steeds meer onder druk. Maatschappelijke onrust over milieueffecten neemt toe, de keten stelt steeds vaker bovenwettelijke eisen en nieuwe wetgeving leidt tot een nog smaller middelenpakket.

Meer informatie over de bijeenkomsten leest u hier

Deze ontwikkelingen vormen voor veel ondernemers een bedreiging. Hoe kunnen we deze ombuigen naar een kans? In heel Nederland worden in deze periode erkende bijeenkomsten gehouden die meetellen voor thema ‘Teelt’. Deelname aan zo’n bijeenkomst telt dus mee voor verlenging van zowel licenties ‘uitvoeren gewasbescherming’ als licenties ‘bedrijfsvoeren gewasbescherming’.

Praktische handvatten

Tijdens deze gewasbeschermingsbijeenkomsten blikken we met u vooruit naar gewasbescherming richting 2030 en bieden we u praktische handvatten om hier zelf invulling aan te geven. Dat doen we op basis van:

      1. Discussie over de LTO Ambitie Plantgezondheid 2030: ‘gezonde teelt, gezonde toekomst’, in 2017 gepubliceerd door LTO en de sectororganisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht;
      2. Informatie over actuele ontwikkelingen en activiteiten in de land- en tuinbouw in relatie tot een duurzame(re) plantaardige productie;
      3. Lezing en werksessie over één van de volgende onderwerpen: weerbare plant/bodem, groene gewasbescherming, of vroege signalering en precisietechnologie. Voor dit onderdeel wordt een gastspreker uitgenodigd; de exacte invulling wisselt per avond.

Tarieven

Er zijn kosten verbonden aan het deelnemen aan een gewasbeschermingsbijeenkomst. Deze bedragen € 30 voor leden van LTO. Niet-leden kunnen deelnemen voor € 60. Er zijn verschillende manieren om punten te verzamelen voor uw spuitlicentie: door het bijwonen van bijeenkomsten, maar ook online op spuitlicentie.nl. E-learning is efficiënt omdat de online leeromgeving 24/7 beschikbaar is. Zelfs last-minute als de tijd begint te dringen, kunt u uw punten behalen.

Aanmelden via internet

Om deel te nemen aan de erkende gewasbeschermingsbijeenkomsten dient u zich aan te melden. Per bijeenkomst kan slechts een beperkt aantal deelnemers meedoen. Bureau Erkenningen heeft hiervoor het maximum van 60 deelnemers bepaald.

Meer informatie over de bijeenkomsten leest u hier