Selecteer een pagina

BeregeningsSignaal hulpmiddel voor slim beregenen

door | 11 juli 2022

BioScope biedt telers realtime inzicht in de gewasgroei en –verzorging. Sinds kort hoort daar ook het BeregeningsSignaal bij. Dit hulpmiddel vertaalt gewasgegevens en weerdata naar de vochtbeschikbaarheid per perceel. Wordt die nijpend, dan krijgt de teler een bericht dat beregenen nodig is.

Uitgangspunten van het BeregeningsSignaal zijn volgens Tamme van der Wal van BioScope dat de informatie van goede kwaliteit is, het werken met de tool laagdrempelig en het product betaalbaar. ‘Daarin verschilt het Beregeningssignaal niet van de andere diensten van BioScope.’ De nieuwe dienst sluit aan bij de app Fieldscout en kent dezelfde interface op de mobiele telefoon.

BioScope gaat niet over een nacht ijs met het BeregeningsSignaal. De ZLTO heeft het tien jaar geleden met de WUR ontwikkeld. Telers gebruiken de tool al jaren. Onlangs is het model gemoderniseerd, zijn er meer gewassen aan toegevoegd en werkt het voor heel Nederland.

Voor akkerbouwers ondersteunt het aardappelen, zaaiui, peen en suikerbiet, voor groentetelers erwten, spinazie en schorseneer, voor veehouders gras en maïs en voor bollentelers lelie en tulp. Van der Wal: ‘Het aantal toepassingen groeit en telers van andere gewassen kunnen meedoen en een gewas kiezen dat lijkt op deze genoemde soorten.’

Het BeregeningsSignaal kan de teler helpen bij het kiezen van het juiste beregeningsmoment of de volgorde waarin de percelen het best beregend kunnen worden. Van der Wal zegt dat de meest nauwkeurige weerdata en weersverwachtingen voor de volgende dagen in het model zitten. Daardoor ontstaat een grid van 500 meter, wat voor dergelijke hulpmiddelen zeer nauwkeurig is. Tot 100 hectare kost de toepassing 250 euro en LTO-leden krijgen 50 euro korting.

Alle gronden

In het advies gebruikt het BeregeningsSignaal plaatsspecifieke informatie uit heel Nederland over de bodem, aangevuld met gewasgegevens van de teler. Als de teler beregent, voegt het de gegevens datum en hoeveelheid water toe. Het model achter de adviesmodule berekent hoe diep het gewas wortelt en water kan halen en wanneer het water opraakt.

Voorspellen de weermodellen neerslag, dan kan dat een beregening en bijbehorende kosten en werk besparen. Van der Wal noemt dat ‘slimmer beregenen’. Telers en waterschappen zijn gebaat bij efficiënt en zuinig watergebruik.

BeregeningsSignaal van BioScope vertaalt gewasgegevens en weerdata naar de vochtbeschikbaarheid per perceel.
BeregeningsSignaal van BioScope vertaalt gewasgegevens en weerdata naar de vochtbeschikbaarheid per perceel.

 

‘Je kunt aangeven of je per email of sms een alert wilt ontvangen en of je een volgorde van percelen wilt weten’, zegt Van der Wal. Het voordeel van het systeem is dat er geen eigen weerpalen nodig zijn, maar dat de nauwkeurigheid bijzonder groot is. De combinatie van hydrologische, weer- en gewaskundige data en teeltgegevens als zaaidatum en beregeningsinformatie levert een adequaat advies op.

Alle andere gegevens die bepalend zijn voor de beschikbaarheid van (grond)water zijn opgenomen in het model. En als de waterbehoefte in de grafiek van de vochttoestand zichtbaar wordt, kan de teler rekenen op een tijdige waarschuwing. ‘Hierdoor houden we het gemakkelijk en betaalbaar’, aldus Van der Wal.

LTO-leden krijgen € 50,- korting per jaar op BeregeningsSignaal.

Bekijk dit aanbod

Smart farming