Selecteer een pagina

Begin het seizoen goed met BeregeningsSignaal

door | 1 februari 2023

De applicatie BeregeningsSignaal is sinds vorig jaar opgenomen in de tool FieldScout van BioScope. Het advies is gebaseerd op de bodemkaart, het gewas, de plant- of zaaidatum, de hoeveelheid neerslag en de weersverwachting. De gebruiker ontvangt per perceel een bericht als er beregend moet worden.

BioScope biedt telers met FieldSocut realtime inzicht in de gewasgroei. Het onderdeel BeregeningsSignaal vertaalt gewasgegevens en weerdata naar de vochtbeschikbaarheid per perceel. Onlangs is het adviessysteem  gemoderniseerd en zijn er meer gewassen toegevoegd. BeregeningsSignaal kan de teler helpen bij het kiezen van het juiste beregeningsmoment en de volgorde waarin de percelen het best beregend kunnen worden.

Tamme van der Wal, directeur van BioScope licht de belangrijkste uitgangspunten voor de update van BeregeningsSignaal toe: ‘Wij vinden het belangrijk dat de informatie van goede kwaliteit is voor alle gebieden in Nederland en dat het product betaalbaar blijft.  Daarnaast moet het werken met de tool laagdrempelig zijn voor alle agrariërs. Voor akkerbouwers ondersteunt het aardappelen, zaai-uien, peen en suikerbieten, voor groentetelers erwten, spinazie en schorseneer en voor veehouders gras en snijmaïs en voor bollentelers lelie en tulp. Van der Wal: ‘Het aantal toepassingen groeit en telers van andere gewassen kunnen ook meedoen en een gewas kiezen dat qua beworteling en groei lijkt op deze genoemde gewassen.’

‘Het model is voor meer gewassen nu realtime beschikbaar’

Van der Wal vertelt dat de meest nauwkeurige weerdata en weersverwachtingen voor de komende dagen in het bodemvochtmodel zitten. Daardoor ontstaat een grid van 500 meter, wat voor dergelijke hulpmiddelen zeer nauwkeurig is. Geven de weermodellen voor jouw perceel neerslag aan, dan kan dat een beregening en bijbehorende kosten en werk besparen. Van der Wal noemt dat ‘slimmer beregenen’. Telers en waterschappen zijn gebaat bij efficiënt en zuinig watergebruik. ‘Je kunt aangeven of je per e-mail of sms een alert wilt ontvangen’, zegt Van der Wal.

Het voordeel van het systeem is dat er geen eigen bodemsensoren of weerstations nodig zijn, maar dat de nauwkeurigheid bijzonder groot is. De combinatie van hydrologie, weer- en gewaskundige data en teeltgegevens als zaaidatum en beregening levert een adequaat advies op. Alle andere gegevens die bepalend zijn voor de beschikbaarheid van (grond)water zijn opgenomen in de applicatie. En als de waterbehoefte in de grafiek van de vochttoestand zichtbaar wordt, kan de teler rekenen op een tijdige waarschuwing. Een abonnement op BeregeningsSignaal tot 100 hectare kost 250 euro per jaar. LTO-leden ontvangen 50 euro korting.

Meer over BeregeningsSignaal