Selecteer een pagina

Basis zorgverzekering wordt uitgebreid

door | 22 september 2016

Prinsjesdag zit er weer op. De dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt. Gelukkig verdwijnen er geen behandelingen uit de basisverzekering. Wel komen er enkele behandelingen bij. Goed nieuws dus!

Uitbreidingen in de basisverzekering zijn:

Borstprothese Bij sommige vrouwen en ook bij transvrouwen (ook aangeduid als man-vrouw transgender) zijn de borsten niet aangelegd of onvoldoende ontwikkeld. Vanuit de basisverzekering wordt het operatief plaatsen van een borstprothese in deze gevallen vergoed.​​

Bovenlidoogcorrectie Sommige mensen kunnen erg slecht zien doordat de bovenoogleden verslapt of verlamd zijn. Vanuit de basisverzekering wordt in deze gevallen een bovenooglidcorrectie vergoed.​

Besnijdenis op medische indicatie Een besnijdenis is het weghalen van de voorhuid van het mannelijk geslachtsorgaan. Meestal snijdt de arts de voorhuid rondom weg. Het is een eenvoudige operatie die soms nodig is om een medische reden. Besnijdenis heet ook wel circumcisie. Vanuit de basisverzekering wordt besnijdenis vergoed als er een medische reden voor is.

Fysio- en oefentherapie bij etalagebenen Bij etalagebenen zijn de slagaderen in uw benen vernauwd. Hierdoor krijgen uw beenspieren te weinig zuurstof. Mensen met etalagebenen in het 2e stadium krijgen per jaar 37 behandelingen fysio- of oefentherapie. Ook de eerste 20 behandelingen worden bij deze indicatie vergoed vanuit de basisverzekering. De aanspraak op fysio- of oefentherapie bij etalagebenen in het 3e stadium blijft per 1 januari 2017 ongewijzigd.

(Uitgesteld) Fronttandvervanging Bij sommige verzekerden zijn snij- of hoektanden niet aangelegd. Of ze zijn voor het 18e levensjaar in zijn geheel verloren gegaan als gevolg van een ongeval. Deze verzekerden hebben tot en met hun 22e levensjaar recht op vervanging van deze snij- of hoektanden met implantaten.​

Eerstelijnsverblijf als thuiswonen even niet gaat Soms kunnen patiënten vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis wonen. Dit zijn doorgaans oudere patiënten die dan bijvoorbeeld een poosje in een verpleeghuis verblijven. Dit kan aan de orde zijn na een behandeling in het ziekenhuis, maar ook vanuit de thuissituatie. Bijvoorbeeld als vanwege een achteruitgang in de gezondheidssituatie een kortdurende opname nodig is.

Voor onderstaande zorg veranderd de eigen bijdrage

Klikgebit De eigen bijdrage voor het klikgebit verandert. De eigen bijdrage wordt een percentage van de werkelijk gemaakte kosten. Net als bij een normaal kunstgebit. De eigen bijdragen voor klikgebitten worden:

  • onderkaak 10% van de kosten
  • bovenkaak 8% van de kosten
  • Reparatie en rebasing van een kunstgebit

Voor reparaties en rebasing van kunstgebit wordt een eigen bijdrage van 10% ingevoerd. Het gaat om beperkte kosten. U betaalt daardoor maximaal €45,- aan eigen bijdrage.​