Selecteer een pagina

Verklaringen

Op deze pagina vindt u een aantal verklaringen die u u nodig heeft als u gebruik wilt maken van speciale voorzieningen rond energiebelasting.  U dient de verklaringen zelf uit te printen, in te vullen en retour te sturen naar Greenchoice of LTO Energie. (U vindt het retouradres op de verklaring.)

Tuindersverklaring

Deze heeft u nodig om aan te geven dat u aardgas gebruikt voor tuindersdoeleinden. Voor tuinders geldt een verlaagt BTW tarief op aardgas.

Complexverklaring

Als u meerdere aansluitingen op uw locatie heeft, kan het gunstig zijn om bij ons door te geven. Greenchoice zal het energieverbruik op de desbetreffende aansluitingen salderen en daarover eenmalig de zones van de energiebelasting berekenen. Stuur ook uw WOZ-beschikking (van de gemeente mee), deze is ook verplicht.

Aflezen meterstanden

In het document kunt u zien hoe u uw meterstand(en) afleest. Het is belangrijk dat u nauwkeurig uw meterstanden doorgeeft via Mijn dossier. Zo weet Greenchoice zeker dat zij uw jaarrekening of eindrekening baseert op de juiste meterstand(en).