Wel of niet zelf investeren

Kopen (Zelf investeren)

Heeft u de mogelijkheid om zelf te investeren, dan is dit qua rendement in veel gevallen de meest interessante optie. Tegelijkertijd moet u als 100% eigenaar wel zelf het onderhoud regelen.

U bent eigenaar. Na realisatie zijn geen andere partijen betrokken; Hoogste rendement op de investering; Zelf verantwoordelijk voor exploitatie (onderhoud, monitoring, verzekering); Grote eigen investering nodig. Gaat ten kosten van liquiditeit;

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van eventuele leningen en het verkrijgen van subsidies.

Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.


Financial lease

Liever niet vanuit eigen middelen investeren? Dan kunt u ook de keuze maken om zonnepanelen te leasen. Dit heeft voor- en nadelen ten opzichte van zelf investeren. Het is belangrijk om u hier goed over te laten informeren!

Geen eigen investering nodig; Exploitatie door derden. Geen onderhoudskosten, risico en gedoe; Levert direct geld op. Besparing groter dan leasekosten (rente + aflossing); U zit 15 jaar lang aan het leasecontract vast;

Let op: Zonnepanelen leasen is alleen mogelijk als u een grootzakelijke energieaansluiting heeft (groter dan 3×80 AMP)
Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie investeringsaftrek (EIA) maakt het mogelijk om onder voorwaarden naast de normale afschrijving van het zonnestroomsysteem 55,5% (2017) extra af te trekken van de fiscale winst.

Bij elektriciteitsaansluitingen van maximaal 3 x 80 A mag onbeperkt worden gesaldeerd. Dit houdt in dat het eigen elektriciteitsverbruik onbeperkt mag worden weggestreept tegen de eigen elektriciteitsopwekking. Dit heeft ervoor gezorgd dat het financiële voordeel voor zonnepanelen is toegenomen. Dit geldt met name voor systemen met een vermogen tot 25 kW. Daarom komen systemen tot 25 kW niet in aanmerking voor EIA. Alleen systemen met een gezamenlijk piekvermogen van boven de 25 kW, die aangesloten is op een elektriciteitsnet met een maximale doorlaatwaarde van 3* 80 Ampère of minder, komen voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking.

Er is in 2017 een budget van € 166 miljoen beschikbaar. Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is € 750 per kW piekvermogen. U dient EIA binnen 3 maanden na het geven van de opdracht aan te vragen.

Klik hier voor meer informatie over de EIA.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kosten voor het plaatsen van zonnepanelen kan worden aangemerkt als een investering. Op een investering mag worden afgeschreven en is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van maximaal 28% van toepassing.

Voorwaarde voor de KIA is dat u een bedrag tussen € 2.301,– en € 312.176,– moet investeren in zonnepanelen en andere investeringen voor uw onderneming. Hoe hoog de investeringsaftrek is, hangt af van uw totale investeringen in een jaar, dus niet alleen van uw investering in zonnepanelen.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan €2.300 0%
€2.301 t/m €56.192 28%
€56.193 t/m €104.059 €15.734
€104.060 t/m €312.176 €15.734 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €104.059
meer dan €312.176 0%

Klik hier voor meer informatie over de KIA.

Subsidie Grootverbruikers (> 3 x 80A) SDE+

Interesse in zonnepanelen en bent u grootzakelijk? (> 3 x 80A) Wellicht is de SDE+ subsidie interessant voor u. In 2017 is er in de voorjaarsronde een budget van 6 miljard euro beschikbaar. De SDE+ 2017 is geopend van 7 maart tot en met 30 maart. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ najaar 2017 wordt vóór 1 juni 2017 verwacht. De voorjaars- en najaarsronde hebben drie fases in 2017.

Hoe werkt het met de fases? De huidige SDE regeling bestaat uit periodes waarin de hoogte van de subsidie varieert. Hoe later u in de betreffende ronde subsidie aanvraagt, hoe hoger de bijdrage van het Rijk. Op 20 maart om exact 17.00 uur start de laatste fase van de voorjaarsronde waarin een subsidie van € 0,130/kWh te ontvangen is. Hiermee komt de terugverdientijd van een grote installatie ook tussen de 5 en 10 jaar te liggen.

Klik hier voor meer informatie over de SDE+ subsidie.

Overige financiëringsmogelijkheden

Wanneer u investeert in zonnepanelen, zijn er financiers die agrariërs een rentekorting geven van 0,3% voor 5 jaar. De rentekorting geldt voor agrarische bedrijven met een stroom aansluiting van maximaal 3×80 Ampère. Het te financieren bedrag moet minimaal € 25.000,- bedragen. De kosten van asbestsanering vallen niet onder deze rentekorting. Provincies of gemeenten hebben soms een financieringsmogelijkheid. Informeert u daar ook eens naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie en ondersteuning over aanvragen fiscale regelingen en subsidies gaat u naar www.allesoversubsidie.nl. Onze samenwerkingspartner Flynth adviseert u hier over en kan u in de praktijk ondersteunen bij uw aanvragen.


Lees meer over financiële zaken