SDE+? No cure, no pay

Het aanvragen van SDE+ subsidie kost enige handigheid. Als service heeft LTO Ledenvoordeel daarom afspraken gemaakt met energieadviseur Nick Waltmans. Waltmans: ‘Ik kan al het werk voor de agrariër uit handen nemen en zorgen dat de SDE+ aanvraag tijdig en volledig gebeurt. Dit doe ik op basis van het principe: no cure, no pay. Ik vraag de SDE+ subsidie voor de agrariër aan. Als de subsidie niet toegekend wordt, kost het de agrariër niets. Is de overheid akkoord, dan bereken ik €225,- door (inclusief ledenkorting 10%).”

Interesse aangeven

Waarmee kan energieadviseur Nick Waltmans u nog meer helpen?

  • Analyse voorafgaand aan SDE+ aanvraag
  • Aanvragen SDE+
  • Regelen netverzwaring
  • Regelen nieuwe transformator
  • Regelen Bruto Productie Meter
  • Regelen inpassing zoninstallatie in energiecontract danwel een nieuw contract wat aansluit bij de nieuwe situatie
  • Regelen aanmelding installatie bij CertiQ tbv subsidie en Garanties van Oorsprong
  • Verhandelen Garanties van Oorsprong tbv producent.
  • Controle op rekeningen etc om te beoordelen of alles correct is verwerkt door de leverancier, netbeheerder en meetbedrijf

Hoe interessant is SDE+ subsidie voor uw zonnepaneleninstallatie?

De SDE+ subsidieregeling is bedoeld als stimulering voor hernieuwbare energietechnieken zoals zonne-energie. De SDE+ najaar 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van €6 miljard euro verdeeld over 3 fases.

Fasering en tarieven Zon-PV aansluiting > 3*80 A SDE+ Subsidie

Fases Openstelling Maximum fasebedrag (€/kWh)
Fase 1 Vanaf 3 oktober 9.00 uur 0,090
Fase 2 Vanaf 9 oktober 17.00 uur 0,110
Fase 3 Vanaf 16 oktober 17.00 uur 0,117

Wanneer is SDE+ subsidie interessant en wat is belangrijk om vooraf te weten. Daar helpt SDE+ specialist Nick Waltmans agrariërs mee verder. Waltmans legt uit: ‘Wat een geschikte fase is om in te schrijven hangt af van hoe graag iemand subsidie wil en met welk rendement iemand tevreden is.’ Het is belangrijk om vooraf inzicht te hebben in de mogelijkheden. Waltmans: ‘Ik help agrariërs bij de vooranalyse. Wat is de huidige energiebehoefte van een agrariër en hoe ziet het restprofiel eruit bij investering in een zonnepaneleninstallatie. Vaak vinden agrariërs dit lastig om zelf in te vullen. Daarnaast werk ik meestal drie op maat gemaakte scenario’s uit waarbij ik rekening houd met een dalende en/of stijgende energieprijs. Ook adviseer ik agrariërs bij aandachtspunten zoals een verzwaring van de netaansluiting, welke kosten komen daarbij kijken en hoe het zit met het meetdienstcontract.’

In het najaar zijn er drie fases waarin ingeschreven kan worden en elke fase is afgetopt. Het is daarom gokken of de subsidie wordt toegekend. Waltmans licht toe: ‘Hoe eerder je inschrijft hoe meer kans. Met name de tweede en derde fase zijn interessant voor zonnepanelen. Er zijn nog wat misvattingen in de markt over de SDE+. In de praktijk horen agrariërs van anderen dat ze 11 €ct/kWh subsidie toegezegd hebben gekregen. Maar dat is het bedrag waarop je inschrijft. Daar gaat nog een correctie van de marktprijs vanaf dat jaarlijks wordt bepaald. Deze is voorlopig bepaald op 3,3 €ct/kWh. Het gaat dan dus om 11 – 3,3 = 7,7 €ct/kWh en dat is een wezenlijk verschil. Wat ook niet onbelangrijk is, is om bij het afsluiten van het energiecontract aansluiting te zoeken bij de subsidie methodiek.’

Tip van Nick: “Staar je niet blind op het subsidiebedrag. Zorg dat je inzage krijgt in wat er daadwerkelijk wel/niet mogelijk is.”

Interesse aangeven