Collectieve inkoop waterzuivering

Bij mobiel zuiveren kiest de ondernemer voor een leverancier die het opgevangen water op de locatie van de ondernemer zelf komt zuiveren. Hiervoor komt de leverancier langs met een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Uit berekeningen blijkt dat mobiele waterzuivering een interessant alternatief is ten opzichte van zelf investeren. LTO heeft een marktverkenning en selectieprocedure uitgevoerd waarbij Waterson als beste uit de bus is gekomen. Hierdoor profiteren leden van 7% korting op de tarieven voor mobiele waterzuivering.

Zuiveringsplicht

Sinds 1 januari 2018 geldt voor de glastuinbouw een zuiveringsplicht voor te lozen afvalwater. Tevens zijn voor open teelten de regels aangescherpt om verwaaiing van schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater te verminderen.  Meer lezen over de zuiveringsplicht

7% ledenkorting voor leden van LTO

N

Ervaring in de sector tuinbouw

N

Voorkom hoge investeringskosten

Kennis, ervaring en vakmanschap

Zuiver en transparant

Waterson biedt u een mobiele maatwerk oplossing voor een tijdelijke behoefte aan waterzuivering. Elke (rest)waterstroom met iedere samenstelling op elke locatie in en om de glastuinbouwkas kan worden behandeld. Dankzij professionele dienstverlening heeft u er verder geen omkijken meer naar en kunt u zich volledig blijven richten op uw teelt of proces. U betaalt simpelweg per behandelde m3, dus geen hoge kosten.

Maatwerk

De kosten van waterbehandeling zijn grotendeels maatwerk. Een aantal zaken die invloed hebben op de prijs zijn:

  • Volume van de buffers; vuilwatersilo en rioolbuffer
  • Hoeveelheid te behandelen (rest)water
  • Receptuur/type behandeling voor (rest)waterstroom
  • Dienstverleningsmodel; Membership/ Easy solution of verhuur
 

LTO lid Hoogeveen kiest voor mobiele waterzuivering

In dit filmpje vertelt teeltspecialist Frank Hoogeveen (Looye Kwekers) waarom zij voor mobiele waterzuivering via Waterson hebben gekozen. Joyce Sonneveld (Waterson) licht het proces van de zuiveringsoplossing toe.

Testimonial Robert van Koppen
Lees hier waarom troscherrytomatenteler van Koppen gebruik maakt van mobiele waterzuivering van Waterson.

 Naar testimonial

Meld u voor een vrijblijvend aanbod!

Met Waterson heeft LTO een ledenkorting van 7% afgesproken. De prijzen voor mobiel zuiveren zijn afhankelijk van de bufferinhoud en de rioolcapaciteit. Leden kunnen zich aanmelden en krijgen op basis van hun zuiveringsbehoefte een persoonlijke offerte op maat.