Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen over eHerkenning

eHerkenning - Niveau 2, 2+ of 3

De verschillen zit in de controles die worden uitgevoerd bij het aanvragen van eHerkenning. Hoe hoger het niveau des te strenger de controles. Het niveau bepaalt bij welke dienstverleners er ingelogd kan worden. Niveau 3 wordt op dit moment veel gevraagd omdat het UWV en de belastingdienst dit vereisen. Het RVO heeft diensten van niveau 1,2 2+ en 3. Wilt u weten welk niveau u nodig hebt voor welke dienst? Kijk dan op Z login.

De diensten waarvoor je eHerkenning nodig hebt, bepalen welk niveau je aan dient te vragen. Kijk dus eerst goed waar je met eHerkenning wilt inloggen en kijk dan welk niveau eHerkenning daar bij past. Op Z login kun je zien welk niveau bij welke dienst hoort.

Als je eHerkenning alleen nodig hebt om de Kringloopwijzer in te vullen dan is eHerkenning van niveau 2+ genoeg. Toch is eHerkenning niveau 3 de meest veilige keuze, aangezien dit de standaard is en steeds meer diensten hierop aansluiten en het ook werkt voor diensten op een lager niveau.

De bestaande overeenkomst loopt door, u krijgt geen nieuw voorstel. Wilt u een upgrade dan dient u dat zelf aan te geven bij Zlogin en dan is ook daar het ledenvoordeel op van toepassing.

De informatie van de organisatie zoals ze in de KvK bekend zijn, zoals het KvK nummer. Daarnaast zijn alle persoonsgegevens en e-mailadressen nodig van de mensen die een eHerkenningsmiddel moeten krijgen. Daarnaast is vanaf niveau 2+ en hoger ook bijvoorbeeld een kopie identiteitsbewijs nodig, ook van de wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie.

Het verwerken van een eHerkenning aanvraag kan soms enkele weken duren. Dit hangt onder andere af van de complexiteit van de aanvraag, de bedrijfsstructuur en de drukte bij de leverancier van eHerkenning op het moment van aanvragen. Er is ook een spoedprocedure waarmee het een stuk sneller gaat, hier zijn alleen wel extra kosten aan verbonden.

Niveau 3 is nodig voor bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, het RVO, de Douane en de RDW. Met niveau 3 kun je ook inloggen bij alle andere diensten waar een lager niveau eHerkenning wordt gevraagd.

Wil je weten welk niveau je nodig hebt voor welke dienst ? ga dan naar Z login en vul in de zoekbalk de naam van de dienstverlener in; bijvoorbeeld RVO. Daarna verschijnen alle diensten met het bijbehorende niveau in beeld.

eHerkenning - algemeen

eHerkenning is een middel waarmee bedrijven zich digitaal kunnen identificeren als ze online zaken doen met de overheid. Met eHerkenning inloggen betekent dat bedrijven straks slechts één middel nodig hebben voor alle overheidsdiensten. Vanaf 1 juli 2014 loggen ondernemers en organisaties op mijn.rvo.nl in via eHerkenning.

eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die namens een bedrijf online een dienst willen afnemen. Simpel gezegd: Bent u wie u zegt die u bent? En mag u doen wat u doet? eHerkenning controleert én bevestigt dit.

De overheid wil elektronisch diensten aanbieden op een veilige en voor de gebruiker handige manier. Daarom heeft EZ in 2010 samen met marktpartijen eHerkenning ontwikkeld. Een elektronische sleutel voor alle diensten van de overheid. 

Het grootste voordeel is dat u maar één middel nodig heeft: een eHerkenningsmiddel. Hiermee heeft u 1 inlogmiddel in handen, waarmee u veilig en snel kunt inloggen bij alle (overheids)organisaties die straks zijn aangesloten op eHerkenning. Gemakkelijk, want u hoeft nu geen oneindige hoeveelheid inlognamen en wachtwoorden meer te onthouden. Daarnaast bespaart u tijd en kosten en kunt u online zakendoen wanneer u dat uitkomt. Met eHerkenning kunt u dus efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig online uw zaken regelen.

Voor algemene informatie gaat u naar www.eHerkenning.nl. Voor praktische informatie, ook over het aanschaffen van een eHerkenningsmiddel via een eenvoudig stappenplan, gaat u naar www.Ondernemersplein.nl

De overheid heeft besloten de gebruiker individueel voor de toegang te laten betalen. Definitief antwoord op deze vraag is nog bij de Overheid in behandeling.

Op ww.eherkenning.nl vindt u een overzicht van alle overheidsorganisatie die al diensten met eHerkenning aanbieden. Hier staan ook de betrouwbaarheidsniveaus bij. Ga naar www.eHerkenning.nl

Ondernemers (dus ook zzp’ers) en organisaties (bedrijven, maar ook scholen, verenigingen, stichtingen etc.) loggen in met eHerkenning en particulieren met DigiD. Voor RVO.nl geldt dat, als u bij RVO geregistreerd bent met een KvK-nummer, u eHerkenning nodig heeft. Als u bij RVO geregistreerd staat met uw BSN logt u in met uw DigiD.

Als u op mijn.rvo.nl zaken wilt doen voor uw bedrijf, dan logt u in met eHerkenning. Wilt u een dienst afnemen als particulier/burger, dan kunt u inloggen met DigiD. Als u inlogt met uw DigiD dan ziet u niet de gegevens van uw bedrijf.

Nee, als u al een EH3 middel heeft, dan kunt u dit ook gebruiken bij RVO. Wel dient u te controleren of u gemachtigd bent door u wettelijk vertegenwoordiger om in te loggen met uw EH middel bij RVO. Heeft u een EH middel van een lager niveau (1 of 2) dan kunt u niet bij RVO inloggen en dient u uw middel op te waarderen bij uw huidige leverancier of een nieuw middel aan te schaffen.

nb. tot juni 2018 kunt u met niveau 2+ inloggen.

Gemiddeld hanteren de leveranciers 1 tot 3 werkdagen. Wij adviseren u het middel op tijd aan te vragen want als iedereen wacht met aanvragen tot het laatste moment is er een verhoogd risico dat de leveranciers de vraag niet meer aankunnen.

e-Herkenning gebruikt u alleen voor het inloggen. Voor het bevestigen en verzenden van gegevens gebruikt u, net als nu, TAN-codes.

De machtiging die u heeft afgegeven blijft bestaan.

Nee. Bij inloggen met e-Herkenning gaat het om ondernemingen, dus KvK-nummers. Uw UBN’s zijn gebonden aan een locatie maar kunnen wel tot dezelfde onderneming (hetzelfde KvK-nummer) behoren.

Ja.
Informeer naar de mogelijkheden bij een e-Herkenningsleverancier als er sprake is van meerdere vestigingen bij een onderneming.

Ja, u heeft de tan-codes nog steeds nodig.

eHerkenning - RVO

RvO.nl stapt per 1 juli 2014 voor ondernemers en organisaties over van de huidige gebruikerscode en wachtwoord methodiek naar eHerkenning als inlogmethode. eHerkenning wordt straks door het gehele ministerie van Economische Zaken gebruikt en daar sluit RCVO als uitvoeringsorganisatie bij aan. Andere overheden volgen – zoals provincies en gemeenten – of zijn al overgeschakeld. U kunt dus straks bij steeds meer overheidsinstellingen gebruik maken van eHerkenning.

Voor inloggen op mijn.rvo.nl is niveau EH2+ nodig.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verhoogt  voor toekomstige opgaves het benodigde niveau eHerkenning van 2+ naar niveau 3 voor mijn.RVO.NL. Wanneer u al beschikt over een eHerkenning 2+ middel, moet u voor doen doen van de gecombineerde opgave 2019 dit middel verhogen naar niveau 3. (bron: RVO.nl)
Voor 2018 kunt u niveau 2+ nog gebruiken om de opgave te doen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft samen met de Belastingdienst, KvK, UWV, RDW DUO afgesproken om gezamenlijk over te stappen op eHerkenning niveau 3. Dit betekent dat u dan ook bij deze overheidsinstanties kunt gaan inloggen met uw middel.

Waarom naar niveau 3?

Omdat niveau 3 veiliger en betrouwbaarder is dan reeds bestaande inlogsystemen en eHerkenning op lagere niveaus. De samenleving wordt te vaak geconfronteerd met identiteitsfraude, lekken van persoonlijke informatie. Overstappen op eHerkenning niveau 3 maakt online zaken doen een stuk veiliger.

Nee, als u al een EH3 middel heeft, dan kunt u dit ook gebruiken bij RVO. Wel dient u te controleren of u gemachtigd bent door u wettelijk vertegenwoordiger om in te loggen met uw EH middel bij RVO. Heeft u een EH middel van een lager niveau (1 of 2) dan kunt u niet bij RVO inloggen en dient u uw middel op te waarderen bij uw huidige leverancier of een nieuw middel aan te schaffen.

nb. tot juni 2018 kunt u met niveau 2+ inloggen.

eHerkenningsmiddelen en de daaraan gekoppelde machtigingen zijn persoonsgebonden en mogen daarom niet worden overgedragen van de ene op de andere collega.. Dit betekent dat eHerkenning altijd per persoon wordt aangevraagd.

bron: www.eherkenning.nl

Als u bij RVO.nl geregistreerd staat met uw KvK-nummer heeft u een e-Herkenningsmiddel nodig om in te loggen. U kunt dan een machtiging afgeven aan uw accountant. Uw accountant kan, door in te loggen met zijn eigen e-Herkenningsmiddel, uw dossier beheren en aanvragen voor u indienen. U hoeft dan ook uw tan-codes niet meer door te geven. Uw accountant kan ondertekenen met zijn eigen tan-codes.

Om in te kunnen loggen op mijn.rvo.nl heeft u een e-Herkenningsmiddel nodig (niveau 3). Andere overheden, waarmee u zaken doet, kunnen een ander niveau vereisen.
Zie ook: https://www.eherkenning.nl/overheden/wat-is-het/wie-gebruiken-eherkenning/overheidsorganisaties/

Bent u ingeschreven bij de Kamer v. Koophandel en is uw Kamer v. Koophandelnummer ook geregistreerd bij RVO.nl, dan logt u in met eHerkenning. Bent u bij het RVO bekend als persoon (particulier) en is uw BSN geregistreerd, dan logt u in met DigiD.

Nee, dit is dan in principe niet (direct) nodig. Maar, u kunt dan uw dossier op mijn.rvo.nl zelf niet meer raadplegen. Daarnaast kunt u niets meer aan de machtiging wijzigen omdat u niet kunt inloggen.

Uw accountant kan alleen zelf een e-Herkenningsmiddel aanvragen.

eHerkenning - Zlogin

De kosten zijn te vinden op de website van eHerkenning; https://www.eherkenning.nl/bedrijven/eherkenningsmiddel-kopen/stap-3-keuzematrix-eherkenningsmiddelen-vergelijken/

Omdat er veel agrariërs zijn die al een Z login gebruiken voor het inloggen bij dienstverleners die met Z login werken – dit zijn er ca. 60.000 – heeft LTO Ledenvoordeel samen met ZET solutions (de leverancier van Z login en eHerkenningsmiddelen) de afspraak gemaakt om aan LTO leden een Z login eHerkenningsmiddel met LTO korting (standaard 15% en tot 1 aug zelfs 25%) aan te bieden. Zie: www.zlogin.nl/ledenvoordeel.

Ja, ze krijgen de mogelijkheid om hun nieuwe Z login eHerkenning middel te koppelen aan hun bestaande gratis Z login. Ze moeten natuurlijk dan wel Z login eHerkenning aanschaffen en niet het middel van andere eHerkenningsmiddelen aanbieders.

EH3 vereist een sterk wachtwoord. Het kan dus zijn dat in het geval dat iemand een bestaande Z login wil koppelen aan Z login EH3, dat dan een nieuw wachtwoord gekozen moet worden omdat het oude wachtwoord niet sterk genoeg is.