1 op de 4 agrariërs heeft geen vangnet bij arbeidsongeschiktheid

door | 16 april 2018

LTO ledenvoordeel hield samen met Avéro Achmea een enquête op het gebied van arbeidsongeschiktheid (AOV) onder de leden van LTO. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 agrariërs geen enkele regeling heeft getroffen in geval van arbeidsongeschiktheid. Veel agrariërs geven aan dat ze een AOV te duur vinden. Van de agrariërs zonder AOV heeft 72% ook geen ziektehulpregeling/bedrijfsverzorging getroffen voor vervanging tijdens vakantieperiodes of in geval van arbeidsongeschiktheid. Slechts in een enkel geval maakt men gebruik van een zogenaamd broodfondsregeling.

 

Onderhouden gezin en continuïteit bedrijf belangrijkste redenen voor een AOV

Agrariërs die wel een AOV hebben, geven aan dat de zorg voor het gezin en de continuïteit van het bedrijf de belangrijkste reden zijn om deze verzekering af te sluiten. Voor een korte periode van arbeidsongeschiktheid is er vaak voldoende buffer om de inkomensterugval op te vangen. Dan is het vaak belangrijker om snel een goede vervanger te vinden. Maar als de periode van arbeidsongeschiktheid langer duurt, geven agrariërs in de enquête aan dat de druk op (de inzet van) het gezin toeneemt. De langdurige inzet van een vervanger gaat ten koste van het rendement en continuïteit van het bedrijf. Van de agrariërs die een AOV hebben afgesloten, heeft 60% ook een ziektehulpregeling. Daarmee is vervanging voor vakantieperiodes of bij ziekte of arbeidsongeschiktheid geregeld.

Balans tussen premie en risico’s

In overleg met uw adviseur kunt u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering zo samenstellen dat deze het best bij uw situatie past. Het is daarbij belangrijk om een goede balans te vinden tussen de premie en het afdekken van de risico’s voor de langere termijn.

Bij Avéro Achmea heeft u een aantrekkelijke premie als u kiest voor een langere eigenrisicopremie. De premie bij een eigenrisicoperiode van 3 maanden is ruim 20% lager dan bij een eigenrisicoperiode van 1 maand.

 

Belangrijke informatie over een Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avéro Achmea:

 

  • Als lid van LTO ontvangt u 8,5% korting
  • U kunt daarnaast gebruik maken van 7% doorlopende korting
  • Aantrekkelijk tarief als u kiest voor een langere eigenrisicoperiode
  • Daarmee kunt u de AOV laten aansluiten bij bestaande regelingen
  • Geen correctie op uw inkomen door lagere inkomsten.
  • De uitkering loopt gewoon door bij bedrijfsbeëindiging.

 

 

Voor meer informatie klik hier:

Meer informatie over AOV

 

LTO Ledenvoordeel treedt niet op als tussenpersoon en mag, zoals in de wet financieel toezicht is vastgelegd, geen advies geven over verzekeringsproducten. Laat u altijd adviseren door een erkend tussenpersoon.