Zonnepanelen plaatsen met subsidie


De najaarsronde voor SDE+ subsidie gaat open op 2 oktober 2018. Bent u grootzakelijke energieverbruiker en overweegt u zonnepanelen te plaatsen? Dan is het raadzaam om u vooraf te verdiepen in de mogelijkheden. Een zonnepanelen installatie is geen pakje boter wat u even snel koopt. Om leden te ondersteunen heeft LTO Ledenvoordeel afspraken gemaakt met energieadviseur Nick Waltmans. Waltmans vraagt SDE+ subsidie aan voor leden op basis van het principe: no cure, no pay.

Waltmans: ‘Ik kan al het werk voor de agrariër uit handen nemen en zorgen dat de SDE+ aanvraag tijdig en volledig gebeurt. Dit doe ik op basis van het principe: no cure, no pay. Ik vraag de SDE+ subsidie voor de agrariër aan. Als de subsidie niet toegekend wordt, kost het de agrariër niets. Is de overheid akkoord, dan bereken ik €225,- door (inclusief ledenkorting).”

Interesse aangeven

Waarmee kan energieadviseur Nick Waltmans u nog meer helpen?

Naast de daadwerkelijke subsidie aanvraag, kan Waltmans boeren en tuinders ook ondersteunen bij het maken van:

  • Een (rendements/haalbaarheids)analyse, (basisanalyse €112,50 (incl. ledenkorting) uitgebreide analyse €225,- (incl. ledenkorting).
  • Regelen netverzwaring
  • Regelen nieuwe transformator
  • Regelen Bruto Productie Meter
  • Regelen inpassing zoninstallatie in energiecontract danwel een nieuw contract wat aansluit bij de nieuwe situatie
  • Regelen aanmelding bij CertiQ tvb Garanties van Oorsprong en de verhandeling hiervan en
  • Controle op rekeningen om te beoordelen of alles correct is verwerkt door de leverancier, netbeheerder en meetbedrijf.

Basis analyse
Hierbij zal een korte analyse worden gemaakt van de kosten die gepaard gaan met de installatie alsook van de opbrengsten i.c.m. een indicatie van de te verwachten terugverdientijd.

Uitgebreide analyse
Hierbij zal een uitgebreide analyse worden gemaakt waarbij tevens diverse scenario’s worden doorgerekend op basis van verschillende subsidie bedragen. Dit zodat een goede overweging kan worden gemaakt voor welk bedrag subsidie wordt aangevraagd. Ook zal hierbij worden gekeken naar de eventuele kosten van het vergroten van de aansluiting, transportkosten, energiebelasting etc.

Hoe interessant is SDE+ subsidie voor uw zonnepaneleninstallatie?

De SDE+ subsidieregeling is bedoeld als stimulering voor hernieuwbare energietechnieken zoals zonne-energie. De SDE+ voorjaar 2018 is open van 2 oktober tot 8 november 2018 met een budget van €6 miljard euro verdeeld over 3 fases.

Fasering en tarieven Zon-PV aansluiting > 3*80 A SDE+ Subsidie

Fases Openstelling Maximum fasebedrag (€/kWh)
Fase 1 Vanaf 2 oktober, 9.00 uur 0,090
Fase 2 Vanaf 15 oktober, 17.00 uur 0,110
Fase 3 Vanaf 29 oktober, 17.00 uur 0,112

Wanneer is SDE+ subsidie interessant en wat is belangrijk om vooraf te weten. Daar helpt SDE+ specialist Nick Waltmans agrariërs mee verder. Waltmans legt uit: ‘Wat een geschikte fase is om in te schrijven hangt af van hoe graag iemand subsidie wil en met welk rendement iemand tevreden is.’ Het is belangrijk om vooraf inzicht te hebben in de mogelijkheden. Waltmans: ‘Ik help agrariërs bij de vooranalyse. Wat is de huidige energiebehoefte van een agrariër en hoe ziet het restprofiel eruit bij investering in een zonnepaneleninstallatie. Vaak vinden agrariërs dit lastig om zelf in te vullen. Daarnaast werk ik meestal drie op maat gemaakte scenario’s uit waarbij ik rekening houd met een dalende en/of stijgende energieprijs. Ook adviseer ik agrariërs bij aandachtspunten zoals een verzwaring van de netaansluiting, welke kosten komen daarbij kijken en hoe het zit met het meetdienstcontract.’

In het najaar zijn er drie fases waarin ingeschreven kan worden en elke fase is afgetopt. Het is daarom gokken of de subsidie wordt toegekend. Waltmans licht toe: ‘Hoe eerder je inschrijft hoe meer kans. Met name de tweede en derde fase zijn interessant voor zonnepanelen. Er zijn nog wat misvattingen in de markt over de SDE+. In de praktijk horen agrariërs van anderen dat ze 11 €ct/kWh subsidie toegezegd hebben gekregen. Maar dat is het bedrag waarop je inschrijft. Daar gaat nog een correctie van de marktprijs vanaf dat jaarlijks wordt bepaald. Deze is voorlopig bepaald op 3,8 €ct/kWh. Het gaat dan dus om 11 – 3,8 = 7,2 €ct/kWh en dat is een wezenlijk verschil. Wat ook niet onbelangrijk is, is om bij het afsluiten van het energiecontract aansluiting te zoeken bij de subsidie methodiek.’

Tip van Nick: “Staar je niet blind op het subsidiebedrag. Zorg dat je inzage krijgt in wat er daadwerkelijk wel/niet mogelijk is.”

Interesse aangeven